Hvem er Dr. Elias Porter?

' . get_the_title() . '

“Jo mere en personlighedsteori kan være for en person frem for om en person, jo større udbytte vil give personen” Elias H. Porter

Elias H. Porter, Ph.D. var en indflydelsesrig psykolog, klinisk terapeut, underviser og forfatter. Mens han var på University of Chicago, var kollega med andre bemærkelsesværdige amerikanske psykologer, herunder Carl Rogers, Thomas Gordon, Abraham Maslow og Will Schutz. Porters primære bidrag inden for psykologi var indirekte tilgange, psykometriske tests og relationsbevidsthedsteori (Relationship Awareness Theory).

Porters Relationship Awareness Theory er et sæt af ideer, der giver et vindue til motivationen, der driver vores adfærd. Porter udviklede senere Strength Deployment Inventory (SDI), en psykometrisk test baseret på Relationship Awareness. SDI er en praktisk anvendelse af teorien, der kan bruges som et læringsredskab for enkeltpersoner og grupper. SDI selvevaluering er en del af en suite af analyser, der omfatter feedback, forventninger og adfærds styrke øvelser.

Dr. Porters erfaring i kliniske, industrielle, militære og statslige kontekst gav den mangfoldighed af miljøer, der er nødvendige for at validere en omfattende teori om relationer og suiten af ??analyser baseret på denne teori. Bevidstheden om sig selv og andre opnået fra SDI hjælper folk til at forbedre alle typer af relationer – der hjemme, på arbejdet, i skolen, socialt eller andre steder.

Nogle af Dr. Porters tidlige påvirkninger omfatter arbejdet af Erich Fromm og Carl Rogers. Hans samarbejde med Rogers og andre på University of Chicago, hjalp ham til at udvikle Fromms freudianske referenceramme, en person-centreret tilgang til at beskrive dynamikken i relationer – som i sidste ende blev til SDI.

Elias H. Porter modtog sin Ph.D. grad i psykologi fra Ohio State University i 1941. Sideløbende med sine ph.d.-studier, blev han udnævnt som assistent i psykologi og underviste en række kurser. Porter tilbragte syv år ved University of Chicago, hvor han tjente som ansat i Counseling Center under Carl Rogers. Porter arbejde bidrog til Rogers’ udvikling af Client-Centered Therapy.

I løbet af sin tid på University of Chicago han begyndte også at kombinere undervisning med klinisk arbejde og skrev “En introduktion til terapeutisk rådgivning“, en publikation vedrørende indirekte rådgivning. Det var også her, at han begyndte sin forskning i selv-konceptet, der førte til hans udvikling af Relationship Awareness Theory i begyndelsen af 1970.

Læs mere om SDI

Læs om certificering i SDI