SDI styrker Healthcare Leadership Skills i ressourcefattige lande

' . get_the_title() . '

MSH, en international non-profit sundhedsorganisation, benytter SDI til at forbedre sundheden i hele verden ved at forbedre de systemer, der understøtter sundhed.

Forestil dig udfordringen at skulle flytte til et landdistrikt i et ressource-fattige land, hvor du er ansvarlig for at forvalte et basalt sundhedscenter i en lille landsby. Selvom du er fuldt uddannet som sygeplejerske, har du ikke nogen formel uddannelse i ledelse, administration eller økonomi. På samme tid, bliver du konfronteret med begrænsede økonomiske ressourcer, forfaldne faciliteter og begrænset støtte.

Det er tilfældet for sundhedspersonalet i udviklingslande. Da personaleomsætningen er høj, bliver nybegyndere hurtigt den øverste ledere, og lønnen er minimal. Kastet ud i udfordrende situationer, forventes de at opnå resultater på meget højt niveau, herunder forbedrede teamwork, være opsøgende i lokal samfundet og administrative forbedringer.

Management Sciences for Sundhed (MSH), en international non-profit sundhedsorganisation med hovedsæde i Cambridge, MA, arbejder på at forbedre sundheden i hele verden ved at forbedre de systemer, der understøtter sundhed. MSH udviklede Virtual Leadership Development Program (VLDP) i 2002. Programmet er designet til at udvikle sundhedspleje teams egne evner til at styrke deres lederevner for effektivt at løse organisatoriske udfordringer. Kernen moduler af VLDP har fokus på ledelse kompetencer, identificere udfordringer, kommunikation og forandringsledelse. Det syv-modul, interaktive, internet-baseret læring program tilbyder lederudviklings muligheder på arbejdspladsen for sundhedsledere og deres teams, der sjældent har tid eller ressourcer til at deltage i eksterne lederudviklingsprogrammer.

SDI (Strength Deployment Inventory) er blevet en integreret del af programmet, fordi det giver øjeblikkelig indsigt i, hvordan hvert teammedlem påvirker hele gruppen. “Grunden til at vi valgte SDI var fordi vi ønskede et værktøj, der hjælper folk til at forstå deres egen adfærd og forskelle med andre teammedlemmer,” forklarede Lourdes de la Peza, en MSH medarbejder og erfarne VLDP facilitator. “Når de forstår, hvordan og hvorfor andre mennesker opfører sig, kan de acceptere det og værdsætte, hvordan forskelle bidrager til holdet, og de kan lære at fungere bedre som et team.”

Siden 2002 har MSH benyttet SDI til mere end 1.000 deltagere i 38 lande. Oversat til fransk, spansk, portugisisk, arabisk og russisk, kombinerede uddannelsen Internet-baserede og trykte materialer med ansigt-til-ansigt teammøder og eksterne workshops. Denne blanding af lærings metoder har vist sig særdeles effektiv, når sikkerhedsmæssige bekymringer og upålidelige transport gør det vanskeligt at foretage on-site uddannelse.

Mellem april og juli 2006 satte personalechefer i Afrika sig for at styrke deres lederskab og løse den menneskelige ressource knaphed i sundhedssektoren. Nogle HR-chefer fokuserer på udfordring at fastholde sundhedspersonale i den offentlige sektor i betragtning af den nuværende høje interne migration. Femoghalvfjerds sundhed ledere fra Kenya, Ghana, Tanzania, Lesotho, Uganda, Namibia og Nigeria blev trænet i 16 uger uden at skulle forlade deres arbejdspladser eller afholde ekstraordinære rejseudgifter.

Personalecheferne oplevede øget teamintegration og samhørighed, bedre kommunikation, og ny viden om sig selv og andre team medlemmer som følge af uddannelsen. “Jeg har fundet ud af at min motivation påvirkes i konfliktsituationer i et sådant omfang, at min tankegang bliver kompromitteret,” rapporterede en deltager fra Kenya. “Værktøjet giver muligheder for selv-udvikling gennem løbende praksis.”

Ifølge Thomas McMennamin, Program Officer hos MSH, rapporterer deltagerne konsekvent, at de kan lide SDI selvevalueringer, fordi kategorierne, er lette at identificere, de kan lide farvevalget og værktøjet er “en enkel, men effektiv måde at se på dine egne mønstre i kommunikation og brug dine styrker til at være mere effektiv. “Hundreder af SDI deltagere i lande, hvor MSH arbejder er opmuntret af den omstændighed, at, som individer, de er betydningsfulde, og deres evne til at arbejde som et team er vigtig. I takt med at de går frem i et mere positivt miljø, er de i stand til at opnå mere og til at videregive deres læring til den næste gruppe og sikre konsistens i udviklingen.

Foreløbige resultater viser, at deltagere fungerer bedre, kommunikere bedre, og bruger de grundlæggende elementer i programmet i deres daglige arbejde. Over tid er der en fortsat forbedring af arbejdsklimaet og en kontinuitet i programmet fra de uddannede til nyansatte.

Som et resultat af VLDP program, der integrerer SDI, har MSH hold påvirket sundhed og velvære af lokalsamfund i fjerntliggende steder rundt omkring i verden. Af de mange resultater kan nævnes:

Peru: I en lille landsby Aguaytia, var det medicinske team, der deltog i VLDP tildelt målet at opnå en forbedring på 30-procent i mødres og børns sundheds indikatorer såsom bistået fødsler og mødredødelighed. Holdet brugte VLDP og SDI til at harmonisere deres relationer som de byggede samfund kampagner, workshops og opsøgende aktiviteter. Foreløbige resultater viste, at 60-procent af befolkningen var klar og deltog i screeninger, og at målet om 30-procents forbedring blev opnået og overgået.

Irak: En neonatal hold udviklet uddannelse af personale planer, skabt referencematerialer, og sikret ressourcer fra Verdenssundhedsorganisationen og De Forenede Nationers Børnefond.

Haiti: Sundhed ledere samarbejdede med deres ngo-partnere til at styrke hiv / aids-behandling, vaccinationer, og forvaltning af tjenester. Deltagerne rapporterede forbedret kommunikation, øget entusiasme, forbedrede relationer blandt teammedlemmer og større villighed til at samarbejde med kolleger om initiativer.

Uganda: Sundhed ledere bliver bedre systemer til styring af multi-donormidler.

Belize: Sundhedsministeriet personale øget DNA-test hos nyfødte af hiv-positive kvinder.

“SDI er en positiv måde at forstå menneskelig adfærd hurtigt og til at hjælpe i situationer, hvor selvværd er truet,” siger John Thill, Partner i Personal Strengths. Hos MSH steder rundt omkring i verden, kan hurtig reaktion på svigt i kommunikationen betyde liv eller død for hele samfund.

Management Sciences for Sundhed har opdaget styrken af SDI i evalueringen, uddannelse og bemyndigelse ledelse til at forbedre sundhedsforholdene rundt omkring i verden.