Et af de mange anvendelsesområder for SDI er i jeres teamudvikling. Her finder du et eksempel på et 2 dages workshop program.

Workshop program 2 dage

Formål:

 • Fokus på teamets  muligheder og udfordringer i den kommende periode
 • Prioritering af indsatsområder
 • Forstå, hvad der motiverer de enkelte teammedlemmer
 • Bliv klogere på hinandens reaktionsmønstre, også når der er pres eller konflikter
 • Teamets styrker og svagheder
 • Hvordan udnytter teamet sine ressourcer bedst muligt?
 • Hvordan udvikler teamet sine relationer?

Emner:

Forstå, hvad der driver det enkelte teammedlem

 • Kortlægning af teammedlemmernes motiverende værdisystem (MVS)
 • Dialog i mindre grupper om  karakteristika ved deltagernes motivation og værdiset
 • Gruppeøvelser: Kommunikation og anerkendelse
 • Hvordan kan vi bruge denne indsigt i relation til teamet, vore  eksterne relationer etc.?

SDI Team MVS

Team MVS

Teamets individuelle styrker

 • Deltagernes top 6 personlige styrker
 • Hvad betyder disse styrker for den enkelte?
 • Hvordan bruger de styrkerne?
 • Hvordan matcher styrkerne deltagernes MVS og jobkrav?
 • Hvordan kan teammedlemmerne bruge hinanden og komplettere hinanden?
 • Hvad værdsætter deltagerne hos hinanden, og hvorfor?

Personlige styrker

Personlige styrker

Konfliktudløsere

 • Dialog om, hvad der kan udløse en konflikt hos deltagerne, og hvorfor
 • Hvordan påvirker konflikterne dem?
 • Hvordan kan overdrevne styrker trigge en konflikt?
 • Deltagernes egne styrker, kan de overdrives og udløse en konflikt hos andre?
 • Dialog om kendte konflikt triggers i teamet, og deres konsekvenser for interne og eksterne relationer

Overdrevne styrker

Overdrevne styrker

Ændret adfærd i konfliktsituationer

 • Dialog om, hvordan deltagerne reagerer i konflikt, og hvordan det kommer til udtryk i deres adfærd
 • Hvordan kan vi se, at de er i en konflikt?
 • Hvad ønsker de at opnå?
 • Hvordan skal vi møde dem? (OK og ikke-OK)
 • Konflikthåndteringens 5 nøgler: Forudse, forebygge, identificere, håndtere og løse

Adfærdsændring i konflikt

Adfærdsændring i konflikt

Teamets samlede styrkeprofil

 • Teamet  bliver enige om en overordnet styrkeprofil for teamet
 • Hvordan vil teamets top-6 styrker understøtte teamets mål og mission?
 • Hvilke konsekvenser vil det få, hvis teamet overdriver nogle af sine styrker?
 • Sammenlign  Team-oversigten med deltagernes samlede styrke-oversigt
 • Definer indsatsområder
 • Formuler handleplan og uddeleger konkret ansvar/aktiviteter til teamets medlemmer
 • Aftal opfølgningsaktiviteter.

Styrker vs Forventninger

Styrker vs Forventninger