Forudsig dit teams performance!

' . get_the_title() . '

Dit teams performance afhænger i høj grad af teamets sammensætning. Men, selv om teamet er sammensat efter alle kunstens regler kan det stadig have udfordringer.

Det er ikke nok lave en SWOT-analyse, der afdækker eventuelle trusler, der skal ryddes af vejen. Det er lige så vigtigt at få overblik over teammedlemmernes personlige kompetencer og deres måde at bidrage til opgaveløsningen på.  At være bevidst om hinandens adfærd, herunder både styrker og svagheder, påvirker teamets arbejdsform, udvikling og resultat.

Det er heller ikke nok at tage en dag ud af kalenderen til et teambuilding forløb, der kun har til formål at aktivere teamet gennem forskellige samarbejdsøvelser. Men, hvis man kombinerer et socialt event med en evidensbaseret analyse af teamets roller kan man på kort tid få skabt nye personlige relationer og en dybere forståelse for hinandens betydning for teamet.

Belbins teamanalyse tager udgangspunkt i teamets aktuelle mission og samarbejdsproces. De overordnede teamrapporter giver teamet et fokus på teamets dynamik, samarbejdskultur og opgavefordeling. Teamet kan således tage beslutning om både retning og indsatsområder på et oplyst grundlag, der perspektiverer teamets rollesammensætning og muligheder.

7 punkter, der bidrager til at teamet får en god start

( Rekvisitter: Teammedlemmernes individuelle Teamrolle profilrapport, Belbin Teamrapport og  Belbin Teamcirkel)
 1. Formuler i fællesskab teamets målsætning og deltagernes indbyrdes afhængighed. Hvad er de afgørende succeskriterier for at nå målet?
 2. Få kendskab til teamets sammensætning: Gennemgang af deltagernes individuelle teamrolleprofiler. Brug fx en ”Gæt hinandens roller” proces til at præsentere og italesætte hinandens rollebidrag.
 3. Analyser på teamets rollefordeling ved hjælp af Belbin teamcirkel. Kommenter på fordeling og konkluder på teamets dynamik.

  Gennemgå de enkelte Team-rapporter med henblik på identifikation af nøglepersoner
 4. Identificer overordnet aktivitetsplan, delmål og tidsrammer
 5. Diskuter opgaver, teamroller, præferencer, kompetencer og forslag til ansvarsfordeling.
 6. Diskuter teamets styrker og svagheder: Noter følgende om teamet:

  Dette team vil klare sig godt, hvis ….
  Dette team kan fejle, hvis ….
  Eventuelt behov for eksterne ressourcer ….
  Teamet løber en risiko for at overse følgende ..
  ..
 7. Teamet kultur

En eventuel teamrolledominans – overrepræsentation af rolle(r) – vil uden tvivl påvirke teamets beslutningsproces, fokus og samarbejdsform. Tilsvarende vil et fravær af en eller flere teamroller smitte af på teamets evne til fx at planlægge, se muligheder eller at handle beslutsomt i en given situation.

Sørg for at få afstemt forventningerne til hinanden.

Teamet kan få hjælp til at forstå kulturens betydning for teamets arbejdsproces ved at studere teamrapporterne samt ved at vinkle problemstillingerne fra flere sider, herunder ved at indhente input fra tænke- handle- og de sociale roller, hver for sig.

Ved at konstituere sig som team på ovenstående måde har du sikret de bedste forudsætninger for dit teams performance!

Held og lykke!