Hvem er Dr. Elias Porter?

' . get_the_title() . '

“Jo mere en personlighedsteori kan være for en person frem for om en person, jo større udbytte vil give personen” Elias H. Porter

Elias H. Porter, Ph.D. (1917 -1987) var en indflydelsesrig psykolog, klinisk terapeut, underviser og forfatter. Mens han var på University of Chicago, var han kollega med flere anerkendte amerikanske psykologer, herunder Carl Rogers, Thomas Gordon, Abraham Maslow og Will Schutz. Porters primære bidrag inden for psykologi var indirekte tilgange, psykometriske tests og relationsbevidsthedsteorien RAT (Relationship Awareness Theory).

Porters relationsbevidsthedsteorie består af et sæt ideer, der åbner et vindue til den motivation, der driver vores adfærd. Porter udviklede senere værktøjet Strength Deployment Inventory (SDI), der er baseret på relationsbevidsthedsteorien og som består af en række analyser der kan bruges som et læringsredskab for både individer og grupper.

Dr. Porters validerede analyseværktøjerne gennem sit arbejde både i kliniske og kommercielle miljøer. Hans mål var, at give mennesker et værktøj, der kunne hjælpe dem at forbedre deres relationer til andre, såvel i hjemmet, på arbejdet, i skolen, socialt eller andre steder.

Dr. Porters blev inspireret til at fokusere på menneskers relationer gennem sit samarbejde med Erich Fromm og Carl Rogers. Det hjalp ham til at videreudvikle Fromms freudianske referenceramme, den person-centrerede tilgang til at beskrive dynamikken i relationer – som i sidste ende blev til SDI.

Elias H. Porter modtog sin Ph.D. grad i psykologi fra Ohio State University i 1941. Porter tilbragte syv år ved University of Chicago, hvor han virkede under Carl Rogers. Porters arbejde bidrog til Rogers’ udvikling af Client-Centered Therapy.

Læs mere om SDI

Læs om certificering i SDI