Tests til rekruttering, udvikling og fastholdelse


Tests lig brugermanual til medarbejdere

Potential er udbyder af forskellige analyseværktøjer, populært kaldet tests, personlighedstests, personlighedsanalyser og personlighedsprofiler. Vi har et stort landsdækkende netværk af erfarne og uafhængige konsulenter med speciale indenfor en lang række brancher.

Analyseværktøjer af denne art omtales i flæng som tests. Det er dog vigtigt at man er opmærksom på at det ikke er tests i traditionel forstand, da der ikke er rigtige eller forkerte svar som i andre former for tests.

Vores personligshedstests omfatter følgende analyseværktøjer:

Belbin:

Belbin er kendt som ophavet til begrebet teamroller og anvendes primært indenfor teamsammensætning og teamudvikling som overordnet tema. Hvis vi dykker ned i de specifikke anvendelsesområder, så er Belbin relevant i forhold til projektledelse, personaleledelse, MUS og GRUS samtaler, konflikthåndtering, rekruttering, stressforbyggelse og opgavefordeling.

SDI:

SDI (Strength Deployment Inventory) er en unik personlighedstest i det der spørges ind til situationer hvor det går godt, hvor du møder modstand og egne styrker. På den baggrund afdækkes dit værdisystem og konfliktsekvens hvilket kobles til adfærd. SDI har mange anvendelsesområder i både forretnings og privat sammenhæng.

SalesKey:

SalesKey er udviklet til og målrettet arbejdet med sælgere. Det betyder at alle spørgsmål er fokuseret på salg og analysen fortæller kun noget om personen i forhold til salg. Med SalesKey får man en personlighedstest der er stærk i både rekrutteringsfasen og udviklingen af sælgere.

Hvornår er det relevant at benytte en personlighedstest?

Udvikling: Medarbejderudvikling er hjørnestenen i en god virksomhedskultur. Hjælp jeres medarbejdere med at realisere deres potentiale, ved at få bedre selvindsigt i egne styrker og potentielle faldgrupper. Lær medarbejderne at forstå hinanden og hjælpe hinanden og skab et bedre arbejdsmiljø.

Konflikt: Når vi tænker konflikter tænker vi typisk på låste situationer. Med personlighedstests er det muligt er muligt at løsne op for låste situationer og forebygge at der opstår uproduktive konflikter, uden at fjerne faglig uenighed som er nødvendig for udviklingen i virksomheden.

Rekruttering: I en rekrutteringsfase er det vigtigt at være afklaret med hvad der er behov for og hvem det er man er ved at ansætte. Der skal være sammenhæng mellem forventninger og profilen som kommer ind. Med personlighedstests er det muligt at få et detaljeret overblik over hvem man er ved at ansætte, så der kan laves en ordentlig plan for den første periode og dermed sikre en succesfuld ansættelse.

Kan det betale sig?

Værdien af personanalyser er i sær synlig når vi taler om sælgere. Her oplever vores kunder at en ganske lille udgift kan sikre dem stor målbar succes. Hvor værdien måske ikke er så tydelig i et regneark når det kommer til øge medarbejdertilfredshed, mindre sygefravær, færre konflikter og øget udbytte af samarbejde, så fortæller mange af vores kunder os at de oplever en markant værdiskabelse ved brugen af vores værktøjer. Se bl.a. vores Belbin Case Stories