Kunsten at træffe de rigtige beslutninger

Michael Patterson, Ed.D. – TotalSDI

For nylig havde jeg en samtale med en ven, der kæmpede med en svær beslutning. Ofte involverer svære beslutninger et valg mellem  mindre-end-perfekte muligheder – hvor det handler om, at minimere skaden. I min vens situation, var begge alternativer imidlertid positive. Uanset, hvilket valg han træffede, ville resultatet være positivt både på kort og lang sigt. Men overraskende, så gjorde det ikke hans valg nemmere. Det var stadig et utroligt vanskeligt valg.

Samtalen fik mig til at tænke over David Brooks’ indlæg i New York Times, The Choice Explosion. I artiklen, beskriver Brooks samfundsvidenskabelig forskning, der afslører, hvordan amerikanerne tørster efter muligheder, men alligevel ikke føler sig rustet til konsekvent at træffe gode valg. I virkeligheden er vi på en måde forudbestemt til at træffe dårlige valg. Mens eksperter peger på en række teknikker til at vurdere alternativerne, anbefaler Brooks en stor dosis af selvindsigt som måske den mest kritiske komponent i bedre beslutningstagning.

På dette tidspunkt havde min ven allerede brugt et par uger på sagen, vejet for og imod for at sikre, at  beslutningen ikke ville stå i vejen for hans karriere eller familie. Han var mere end villig til at tage ansvar for konsekvenserne af sin beslutning, men havde brug for nogle råd om, hvordan han skulle håndtere overgangsperioden.

TotalSDI

Mit råd var at vende blikket indad, mærke hans indre kerne. Kernen er, hvem du er. Kernen er en sammensmeltning af dine motiver, værdier og drivkrafter. Kernen påvirker alt hvad du ser, føler, siger og gør – herunder hvordan og hvad du vælger. Ved hjælp af analyseværktøjet TotalSDI identificerede vi min vens Motiverende Værdisystem (MVS). Hans MVS er Fleksibelt-Sammenholdende (i Centrum af SDI trianglen), hvilket betyder, at han værdsætter muligheder og forskellige perspektiver. Det forklarer til dels, hvorfor han kæmpede med at tage en beslutning; han kunne nemlig se fordele ved begge alternativer.

Derefter tog vi et kig på hans Styrkeoversigt. Hans top styrker var loyal, hengiven og omsorgsfuld – Blå styrker. Det var let at genkende styrkerne i hans måde at arbejde på, hvordan han altid prioriterede sit team og sine kunder højt. Da han blev opmærksom på, at det ene alternativ indebar, at han ville miste sit daglige samspil med kolleger han værdsatte og kunder han nød at servicere, blev hans valg lettere.

Denne form for selvindsigt forbedrer også beslutningstagningen i teams på flere måder:

TotalSDI og Styrkeoversigten giver dig et fingerpeg om, hvad der giver folk en følelse af ejerskab i beslutningsprocessen. Personer med Grønt MVS har brug for tid til at tænke tingene igennem. Personer med Rødt MVS henter energi ved at træffe beslutninger på stedet. Personer med Blåt MVS inddrager teammedlemmerne og stræber efter konsensus. Personer med MVS i Centrum overvejer altid flere forskellige muligheder og tilgange. Hvis teamet er bevidst om og tager hensyn til hinandens præferencer når de skal fordele ansvar og opgaver vil det øge engagementet og hjælpe teamet til at træffe bedre beslutninger.

At være opmærksom på og bevidst om dine personlige styrker gør dig i stand til, aktivt, at vælge en adfærd, der understøtter dine hensigter. I team sammenhænge, kan du tage initiativ ved at vælge en styrke, du normalt ikke bruger. Måske vælger du at præsentere din idé på en selvsikker og dristig måde, eller stopper op for at være Inkluderende og skabe konsensus, i situationer hvor du normalt ville handle uden at tøve. At vælge en styrke der passer den kontekst du befinder dig i vil styrke dit budskab og hjælpe dig med at få de resultater, du ønsker.

TotalSDI bidrager til at kortlægge dit teams individuelle drivkræfter og personlige styrker. Teamoversigterne giver et fingerpeg om dit teams fokus, personlige styrker, relationer og kommunikationsmønstre. Du vil kunne opstille relevante hypoteser om dit teams styrker og svagheder. Hvis dit team er sammensat af medlemmer med primært Rødt og Blåt MVS, så har du brug for det grønne perspektiv, der bidrager med fokus på proces, orden og objektivitet. Et komplet perspektiv sikrer en mere vellykket beslutningstagning.

TotalSDI og Styrkeoversigten hjælper os med at tage ansvar for vores valg. Min ven fandt ind til sin kerne og valgte den mulighed, der talte til hans værdier og gav ham mulighed for fortsat at bruge sine foretrukne styrker. Det var pludselig et indlysende valg, fordi beslutningen afspejlede dét, der var vigtigt for ham.