Dine fem nøgler til ”Have a Nice Conflict”

Dine fem nøgler til ”Have a Nice Conflict”

Med det rette sæt nøgler og forståelse er det altid muligt at vende en konflikt til noget konstruktivt. Det handler først og fremmeste om at være bevidst om hvor eskaleret konflikten er, samt hvor modparten befinder sig. Herefter gælder det om at vælge den rette af de fem nøgler og kombinere nøglen med den viden man har om sig selv og modparten (SDI profil).

 

Forudse:

At forudse en konflikt handler om, at reflektere over den aktuelle situation og relation. Hvem har jeg at gøre med? Spørg dig selv, om der kan være flere opfattelser af sagen. Hvis to eller flere personer har forskellig syn på sagen, så er der et potentiale for en konflikt. Hvis du kan forudse disse forskelle kan du styre udenom konflikten.

Forebygge:

At forebygge en konflikt handler om, at du er bevidst om, hvordan du bruger dine styrker i relation til andre. At vælge en adfærd, som er tilpasset modparten kan sikre kontakt og forebygge konflikter. Sommetider har du også brug for at forebygge en konflikt internt i dig selv. I disse tilfælde handler det måske mere om at vælge et andet perspektiv, end at vælge en bestemt adfærd. Stil gerne uddybende spørgsmål undervejs, de kan virke forebyggende fordi situationen bliver belyst fra flere sider.

Identificere:

Der findes tre basale måder at reagere på når en konflikt opstår; At give modspil, at trække sig og reflektere eller at give efter for at bevare den gode stemning. At genkende en af disse reaktioner hos dig selv og andre er et signal til dig om at tage ansvar for konflikten og genoprette den gode relation.

Håndtere:

At håndtere konflikter handler om at holde fokus både på egne og andres behov . Denne proces kan hjælpes på vej ved at bruge lidt tid på at se tingene fra flere forskellige perspektiver.

Løse:

For at nå en løsning, som alle involverede parter kan erklære sig tilfreds med, er man nødt til at indgå i en dialog om, hvad de enkelte prioriterer højt. Kan man finde frem til en fælles løsning, der tilgodeser disse forskellige prioriteter i tilfredsstillende grad, så kan selvværdet genoprettes hos parterne og konfliktens årsager elimineres i fællesskab.

Team roles at H. Lundbeck

' . get_the_title() . '

Belbin øger effektiviteten hos H. Lundbeck A/S

Den internationale medicinalvirksomhed, H. Lundbeck A/S, bruger Belbins teamroller til at effektivisere samarbejde, samt brug af ressourcer på tværs af virksomheden. Forandringen mærkes også i forsknings- og udviklingsafdelingen, hvor foreningen og udfordringen af hinandens idéer giver bedre kreative og frugtbare resultater.

Lederkurser med Belbin gør ”effektive teams” endnu mere effektive

For ca. tre år siden begyndte personaleudviklingsafdelingen hos H. Lundbeck at arbejde med Belbins teamroller. Personaleudviklingsafdelingen er ansvarlig for en del af Lundbecks lederkurser. Lederkurserne er baseret på Kenneth Blanchards situationsbestemte ledelseskoncept og opbygning af effektive teams. At skabe et effektivt team kræver ikke kun opmærksomhed omkring teammedlemmernes faglige roller, men også stærk fokus på deltagernes forskellige teamroller. Derfor undervises lederne i Belbins teamroller som et redskab til at gøre “effektive teams” endnu mere effektive. Efter afslutningen af lederkurserne kan lederne anmode personaleudviklingsafdelingen om hjælp til at arbejde videre med teamrollerne.

Afvigere er ikke ”outsidere”

I produktionen arbejder mange af medarbejderne i selvstyrende grupper, og der har været et klart behov for at anvende Belbins teamroller. I stedet for kun at fokusere på de faglige roller, er teamdeltagerne blevet klar over deres forskellige styrker og svagheder i deres teamrolleprofil, og i mange tilfælde har denne fokus forbedret kommunikation og samarbejde i teamet.

Ofte forstår de pludseligt, at de teammedlemmer, som afviger fra resten af teammedlemmerne, ikke skal betragtes som “outsidere”, men kan være værdifulde for teamet. Nu fordeles opgaverne ikke alene blandt teammedlemmerne efter faglighed, men i betydelig grad efter medarbejdernes teamrolleprofiler.

For eksempel fik et team – Team A  – engang at vide, at de havde svært ved at samarbejde med Team B. De to teams kom fra forskellige afdelinger. Team A kom fra en afdeling, der servicerede produktionsafdelingen, medens Team B kom fra produktionsafdelingen. Team A syntes, at de havde meget at tilbyde Team B, men de følte ikke, at Team B forstod dette. Derfor følte de det som at “støde hovedet mod en mur”, når de servicerede og samarbejdede med Team B. De følte, at Team B mente, at de forsøgte at blande sig i deres sager i stedet for at hjælpe dem.

Efter at have arbejdet intensivt med Belbins teamroller blev det klart for Team A, at et af medlemmerne af teamet var en stor Kontaktskaber og Formidler. De besluttede, at han skulle være kontaktperson til Team B. Efter at denne beslutning var truffet, blev samarbejdet mellem de to teams betydeligt bedre. Nøglen til forbedringen lå i at understrege fordelen ved samarbejde mellem de to teams (med henblik på at skabe et tillidsforhold) i stedet for at forsøge at overbevise Team B om alle Team A’s fortræffeligheder.

Forsknings- og udviklingsafdelingens brug af Belbin

I forsknings- og udviklingsafdelingen arbejder medarbejderne ikke i teams i samme grad som i produktionen. Der er ansat mange specialister, som arbejder med forskning og udvikling inden for specifikke områder, og enten er de ikke bevidste om behovet for at arbejde i teams, eller de har ikke muligheden for at arbejde i teams. Det interessante spørgsmål var, om de ville blive bedre til at udføre deres arbejde, hvis de arbejdede i teams og ikke kun koncentrerede sig om deres egen professionelle rolle, men også om teamets rolle. – Nogle specialister ser deres profession som hovedelementet i deres arbejde og tager ikke hensyn til “molekylerne” hos deres teamkolleger.

I forsknings- og udviklingsafdelingen arbejdes der i dag i stigende grad i teams. Videnskabsfolk, der arbejder med forskning og udvikling på tværs af afdelinger, er begyndt at opdage fordelene ved at være opmærksom på at forene og udfordre hinandens ideer med henblik på at opnå bedre resultater, og på den måde fokusere på, hvordan rollerne fordeler sig inden for teamet. Dette gør ofte arbejdsprocessen mere frugtbar, kreativ og effektiv.

Det må konstateres, at fordelen ved at arbejde med teamroller skal gøres tydeligere for mangler denne forståelse fra starten, kommer der måske ingen ny chance.

Om H. Lundbeck A/S

H. Lundbeck er en international medicinalvirksomhed, hvis vision er at blive verdens førende producent inden for fokusområderne psykiatri og neurologi med det formål at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af psykiatriske og neurologiske sygdomme. Virksomheden blev etableret i 1915, medens aktiviteterne i 1940’erne blev udvidet til også at omfatte forskning.