Nøgleområde 1

Det universelle mål

Det overordnede mål: Alle ønsker at føle sig okay med sig selv

Nøgleområde 2

Organisationens påbud

Kvaliteten af en medarbejders effektivitet, er bestemt ud fra medarbejderens opfattelse af egen værdi

Kvaliteten af en organisation er bestemt ud fra kvaliteten af dens forhold med omverden

Nøgleområde 3

Det motiverende værdisystem

En persons grundlag for at føle sig værdsat af sig selv, af andre og i alle livssituationer

Nøgleområde 4

Belønning/ikke belønning

Belønning er, hvad der skal være til, for at en person føler sig værdsat i et forhold eller en situation

Ikke-belønning er omstændigheder som i et forhold eller i en situation, kan få en person til ikke at føle sig værdsat.

Nøgleområde 5

Den værdsatte relationsstil

Den primære adfærd som har til hensigt, at få en person til fortsat, at føle sig værdsat.

Nøgleområde 6

Lånt adfærd

En sekundær adfærd som isoleret set, ikke giver en person følelsen af at være værdsat, men som er overkommelig, fordi det vedligeholder følelsen af at være værdsat

Nøgleområde 7

Ikke værdsat adfærd / maske

En adfærd som ikke bibringer en person en følelse af at være værdsat, men som er nødvendig på grund af omgivelsernes krav.

Nøgleområde 8

Konfliktsituationer

Konflikter medfører en adfærd som har til hensigt at beskytte ens eget selvværd, udelukkende for at kunne vende tilbage til ens egen værdsatte relationsstil.

Nøgleområde 9

Personlig styrke

Personlige styrker, tager udgangspunkt i en adfærd som vi ønsker at værdsætte os selv for, og som vi ønsker at blive værdsat af andre for.

Nøgleområde 10

Overdrevne styrker

Overdrevne styrker, tager udgangspunkt i samme adfærd som i Personlige styrker, men adfærden er ikke værdsat af andre.