Er du klar over hvad der påvirker salgspræstationerne hos dig og dine sælgerkollegaer?

Udviklingsprogrammet Salespotential giver både salgsledelsen og sælgerne ny inspiration til at realisere deres ambitioner og mål i det daglige salgsarbejde, og gør dem i stand til at bevæge sig fra det middelmådige til den absolutte top.

Salespotential fokuserer på at:

  • Skabe en fælles opfattelse af betingelserne for succes i salgsjobbet
  • Afdække forventninger og krav til sælger præstationer og adfærd
  • Identificere de personlige flaskehalse, der bremser eller hindrer den enkelte sælger i at nå sine ønskede jobmål/resultater
  • Styrke evnen til at yde sit bedste og udnytte sit potentiale fuldt ud
  • Træne salgschef og sælger til at virke som coach og/eller mentor for andre sælgere

This is an example of a SalesKey Report. The SalesKey report is comprised of 4 levels, 19 individual scales and 4 validator scales.

Salespotential tilfører salgsorganisationen en strategisk indsigt ved at:

  • Salgsledelsen får overblik over de personlige faktorer, der fremmer eller hæmmer den enkeltes præstation, og de vil vide, hvordan eventuelle barrierer nedtones, så der frigives energi til toppræstationer.
  • Sælgeren får via erkendelsen af egne styrker og svagheder en bedre forståelse af de fænomener, der påvirker salgspræstationen, og kan på den måde styre mod en personlig udvikling med fagligt udbytte og salgsmæssig succes.