SalesKey

Salespotential er et udviklingskoncept, der tager udgangspunkt i det amerikanske firma PsyMetrics studier i betingelserne for succes i salgsjobbet.

Deres studier har i særdeleshed fokuseret på sælgeres indstilling til salgsjobbet, og deres evne til at udnytte deres personlige potentiale til at skabe gode resultater både for sig selv og virksomheden.

Som værktøj i forbindelse med udviklingsprogrammet bruges PsyMetrics analyse, SalesKey.

Via en selvrapportering afdækker analysen på en struktureret måde sælgerens salgsorientering og udviklingsbehov.

Med SalesKey er vi i stand til

  • At diagnosticere eksisterende salgsbarrierer både i virksomheden og hos den enkelte sælger
  • At vurdere om ambitionsniveauet er på højde med salgspotentialet
  • At korrigere salgsattituden, når indsatsen ikke står mål med potentialet

Eksempel profil

Her kan du se den primære side i rapporten. I tillæg til denne oversigtsside kommer der en mere udførlig 16 siders individualiseret rapport.

 

This is an example of a SalesKey Report. The SalesKey report is comprised of 4 levels, 19 individual scales and 4 validator scales.

 

Du kan læse mere om SalesKey på saleskey.dk