Rekruttering af sælgere kan til tider være lidt af en tilfældig proces. Og det er ikke blevet lettere af en generel mangel på åbenlyse salgs talenter.

Mange virksomheder er yderligere begrænset i deres rekruttering, fordi de ikke har et klart billede af hvordan en “god” sælger ser ud.

Rekruttering af sælgere er en kostbar affære

Det er ikke kun udgifter til annoncer, samtaler og headhuntere som er kostbare, hertil kommer udgifter til træning i de produkter og services som skal sælges. Som tommelfinger regel skal man regne med at der går 12 måneder før man har breakeven på en ny sælger – forudsat at vedkommende kan sælge !

Lykkes det ikke at ansætte den rigtige sælger er omkostningerne langt større, da afledte konsekvenser vil betyde at kunderne ikke har fået den opmærksomhed de skal have, og det giver plads til konkurrenterne.

Ansæt rigtigt første gang

Når man ansætter en sælger er det vigtigt at benytte en analyse der måler specifikt på parametre der er afgørende for sælgerens produktivitet. Med SalesKey analysen tilbyder vi markedets mest omfattende og målrettet analyse til sælgere.

Således måles der inden for fire områder:

  1. Salgsparathed
  2. Træningsmodtagelighed
  3. Salgsstile
  4. Produktivitet

De fire områder repræsentere et hierarki. En sælger kan således være rigtig dygtig i niveau 4 – Produktivitet – men ikke være i stand til at udnytte sine kvaliteter, da de grundlæggende niveauer ikke er på plads.

Med SalesKey analysen afdækkes de områder i forbindelse med salg hvor sælgeren oplever en indre konflikt der afholder sælgeren fra at præstere i forhold til sit potentiale og forventninger.

Det kan være områder som sælgeren ikke selv er bevidst om og derfor kan være svære at afdække i en interview runde eller med andre analyse værktøjer der ikke måler specifikt efter det.