SalesPotential Certificering

En certificering sikrer fagligheden og etisk korrekt brug af SalesPotential analyseværktøjene. SalesPotential certificeringen er en overordnet ramme som består af to dele: SalesKey Diagnostics og SDI Internal Conflict & Coaching.

SalesKey er et selvvurderingsværktøj, der kortlægger din tilgang til salgsprocessen og giver et overblik over hvilke dele af salgsprocessen du føler dig komfortabel ved og hvilke dele der udfordrer dig og i yderste konsekvens hæmmer dine salgsaktiviteter.

SDI – Strength Deployment Inventory – er et selvvurderingsværktøj, der kortlægger dit motiverende værdisystem og reaktionsmønster når det går godt, og når du møder modstand eller oplever en indre konflikt.

Niveau 1: SalesKey Diagnostics

Der kan være rigtig mange årsager til at en sælger ikke lever op til sit potentiale og de forventninger som både sælgeren  og virksomheden har.

For at kunne målrette indsatsen er det afgørende at få afdækket årsagerne til de mangelfulde resultater, da der ikke findes én mirakelkur der hjælper mod alt.

Analyseværktøjet SalesKey er det bedste værktøj til at kortlægge hvad, der hæmmer sælgerens indsats.

I certificerings forløbet SalesKey Diagnostics lærer du at bruge SalesKey analyseværktøjet til at diagnosticere hvad der motiverer den enkelte sælger, og hvilke konkrete barrierer der skal arbejdes med for at sikre at vedkommende får succes i jobbet.

Kursusmål:

Niveau 1: SalesKey Diagnostics sikrer, at deltagerne

 • Bliver fortolige med SalesKey værktøjets konstruktion og anvendelsesmuligheder
 • Er i stand til at formidle og tolke SalesKey analyseresultater på en effektiv og etisk måde
 • Får en forståelse for de fire niveauer i salg og hvorledes barrierer kan hæmme salgsaktiviteter
 • Får større selvindsigt

Varighed: 2 dage + praktikopgave og opfølgning

Pris: 16.500 kr. + moms

This is an example of a SalesKey Report. The SalesKey report is comprised of 4 levels, 19 individual scales and 4 validator scales.

 

Niveau 2: SDI Internal Conflict & Coaching

SDI værktøjet afdækker din motivationskilde og dit foretrukne værdisæt samt sætter fokus på hvordan adfærd og motivation spiller sammen. Kurset lægger vægt på at man får en forståelse for egne drivkræfter og reaktionsmønstre, samt giver værktøjer til hvordan man kan tilpasse sin kommunikation til modtageren og dermed skabe bedre kontakt.

De salgsbarrierer som vi har identificeret via SalesKey udtrykker sig typisk i form af indre konflikter. For at konflikten ikke skal have en negativ effekt på sælgerens salgspotentiale er det vigtigt at sælgeren er i stand til at forebygge og/eller demontere konflikten inden den udvikler sig og bliver destruktiv. Kurset sætter fokus på deltagernes personlige konfliktmønstre, samt giver teknikker til hvordan man kan komme konstruktivt igennem en konflikt og genetablere sin motivationskilde.

Kursusmål:

Niveau 2: SDI Internal Conflict & Coaching sikrer, at deltagerne

 • Bliver fortolige med SDI værktøjets konstruktion og anvendelsesmuligheder
 • Er i stand til at formidle og tolke SDI analyseresultater på en effektiv og etisk måde
 • Får en forståelse for forskellen mellem motivation og adfærd
 • Får kendskab til en række kinestetiske øvelser, der understøtter dialog om deltagernes motiverende værdisystemer
 • Forstår hvordan vores reaktionsmønstre og motivation ændrer sig i konflikt
 • Er i stand til at formidle og bruge teknikker til at forebygge og demontere interne konflikter
 • Får større selvindsigt

Varighed: 2 dage + praktikopgave og opfølgning

Pris: 16.500 kr. + moms

Samlet pris for SalesPotential Niveau 1 + Niveau 2 = 25.000 kr. + moms