Ophavsret

Som testudbyder er Potential opmærksom på at testmaterialer er meget sårbare over for overtrædelse af copyright. Ulovlig kopiering, egen gengivelse og afskrivning af materialer giver sig typisk udslag i misforståelser, fejlfortolkninger, forkerte scoringsnøgler og har en særdeles negativ indvirkning på det endelige resultat af processen.

Dermed skades det originale testmateriales omdømme.

En hvilken som helst reproduktion af testmaterialer (inklusive computerinstallationer) uden udbyderens skriftlige tilladelse er en kriminel handling. Dette gælder uanset, om det reproducerede materiale videresælges eller er til internt brug.

Det er således brud på Potentials og Belbin Associates rettigheder såfremt man benytter en Belbin selvtest baseret på 8 teamroller, da denne selvtest aldrig har været tilgængelig til professionelt brug, hverken som værktøj til internt brug i virksomheder eller som en del af en kommerciel ydelse. Selvtesten blev publiceret som en integreret del af udgivelsen af Dr. Belbin’s bog ”Management Teams – Why They Succeed or Fail” og er omfattet af copyright. Skulle du blive præsenteret for en Belbin selvtest med 8 roller er det derfor let at se at der er tale om brud på Potentials og Belbin Associates rettigheder.

Alt original materiale udviklet og produceret af Potential, Belbin Associates, Personal Strengths Publishing og Psymetrics Global – herunder profilark og software leveret på computerinstallationer – er copyrightbeskyttet.

Potential, Belbin Associates, Personal Strengths Publishing og Psymetrics Global tager brud på copyright alvorligt, og har tidligere retsligt forfulgt formodede brud på copyright. Potential, Belbin Associates, Personal Strengths Publishing og Psymetrics Global har fortsat til hensigt at gribe ind over for brud på vores rettigheder.

Navnet Belbin®, og samtlige koncepter og værktøjer udviklet og publiceret af Belbin Associates, er varemærkebeskyttet i hele Europa. Potential er Belbin Associates officielle repræsentant i Danmark, og har eksklusiv rettighederne til Belbin’s værktøjer og koncepter i Danmark.

At bruge varemærket Belbin i forbindelse med markedsføring af kommercielle ydelser i Danmark kræver skriftlig tilladelse fra Potential.

Ophavsretten, og retten til at markedsføre og videreformidle Belbin’s koncepter på dansk tilhører Potential ApS, CVR nr. 26 61 82 82.

Det gode resultat af en teamudviklingsproces sikres ved hjælp af en professionel træner eller konsulent.

Kontakt os, hvis du er interesseret i en autorisation i brugen af Belbin Associates eller Personal Strengths Publishing og Psymetrics Global produkter og koncepter.