Konflikter kan opstå af mange forskellige årsager. Konflikter på arbejdspladsen skyldes ofte fx uheldig kommunikation, misforståelser, attituder, forskellige prioriteringer, manglende forventningsafstemning, disrespekt, mobning eller forskellige vaner og rutiner.

Konflikter bliver problematiske når de bliver personlige. Når det ikke længere er tale om kun at indtage forskellige standpunkter, men vi føler os personlig angrebet eller vores selvværd er truet, så har vi en konflikt. Uløste personlige konflikter ødelægger vores arbejdsrelationer og skaber dårligt arbejdsmiljø.

Men det kan ofte være lettere sagt end gjort at få has på en personlig konflikt, fordi vi ikke er opmærksomme på hvad vores eget bidrag til konflikten er.

Med SDI kan vi få et overblik over vores  reaktionsmønster i forhold til konflikter. Vi vælger ofte, ubevidst, det samme adfærdsmønster igen og igen, også selvom vi ved at det ikke er en hensigtsmæssig reaktion. SDI hjælper os til at blive bedre til

  • at se hvornår vi selv og andre er på vej ind i en konflikt
  • at forstå vores eget konfliktmønster
  • at demontere konflikten og komme tilbage til vores positive tilstand