' . get_the_title() . '

Dr. Porter om konflikter – Få indblik i konflikt sekvens og motivation

Dr. Elias H. Porter’s arbejde med personers måde at reagere på i konfliktsituationer, er et meget betydningsfuldt bidrag til emnet konflikthåndtering. Dr. Porter udtalte følgende på baggrund af sine forskningsresultater:

“Når vi har det godt, og føler os anerkendt kan vores omgivelser genkende os på vores adfærdsmønster. Til gengæld kan både vi selv og vores omgivelser blive overrasket over hvordan vi reagerer og agerer når vi møder modstand eller oplever en konflikt.”

Dr. Porters teori om Relationsbevidsthed indfører begrebet en ”Konfliktsekvens”, som er en beskrivelse af hvordan han har erfaret, at vi oplever en ændring i vores motivation, og dermed også en – sekventiel – ændring af vores adfærd, når vi er i konflikt.

Denne følelsesmæssige og adfærdsmæssige konfliktsekvens har tre trin.

En SDI selvvurdeing lærer os at genkende disse følelsesmæssige ændringer hos os selv og andre, og denne indsigt giver nyttige strategier til forebyggelse og demontering af eventuelle konflikter.