Dine fem nøgler til ”Have a Nice Conflict”

Med det rette sæt nøgler og forståelse er det altid muligt at vende en konflikt til noget konstruktivt. Det handler først og fremmeste om at være bevidst om hvor eskaleret konflikten er, samt hvor modparten befinder sig. Herefter gælder det om at vælge den rette af de fem nøgler og kombinere nøglen med den viden man har om sig selv og modparten (SDI profil).

 

Forudse:

At forudse en konflikt handler om, at reflektere over den aktuelle situation og relation. Hvem har jeg at gøre med? Spørg dig selv, om der kan være flere opfattelser af sagen. Hvis to eller flere personer har forskellig syn på sagen, så er der et potentiale for en konflikt. Hvis du kan forudse disse forskelle kan du styre udenom konflikten.

Forebygge:

At forebygge en konflikt handler om, at du er bevidst om, hvordan du bruger dine styrker i relation til andre. At vælge en adfærd, som er tilpasset modparten kan sikre kontakt og forebygge konflikter. Sommetider har du også brug for at forebygge en konflikt internt i dig selv. I disse tilfælde handler det måske mere om at vælge et andet perspektiv, end at vælge en bestemt adfærd. Stil gerne uddybende spørgsmål undervejs, de kan virke forebyggende fordi situationen bliver belyst fra flere sider.

Identificere:

Der findes tre basale måder at reagere på når en konflikt opstår; At give modspil, at trække sig og reflektere eller at give efter for at bevare den gode stemning. At genkende en af disse reaktioner hos dig selv og andre er et signal til dig om at tage ansvar for konflikten og genoprette den gode relation.

Håndtere:

At håndtere konflikter handler om at holde fokus både på egne og andres behov . Denne proces kan hjælpes på vej ved at bruge lidt tid på at se tingene fra flere forskellige perspektiver.

Løse:

For at nå en løsning, som alle involverede parter kan erklære sig tilfreds med, er man nødt til at indgå i en dialog om, hvad de enkelte prioriterer højt. Kan man finde frem til en fælles løsning, der tilgodeser disse forskellige prioriteter i tilfredsstillende grad, så kan selvværdet genoprettes hos parterne og konfliktens årsager elimineres i fællesskab.