Der findes meget materiale om Belbins 9 teamroller, men nogle gange kan det også være en god ide at se en video og få sat billeder på. Vi har derfor fået lavet disse 10 små videoer på dansk. De kan blandt andet bruges til understøttelse i forbindelse med kursusaktiviteter eller som forberedelse.

Videoerne er blot ét bud på hvordan de 9 teamroller kan fremstå.

Du kan også finde dem på vores youtube kanal

God fornøjelse.

Belbin Video – Opstarter

Opstarten er dynamisk, højt gearet og rastløs. Udfordrer og skaber pres, finder veje uden om forhindringer. Af tilladelige svagheder kan Opstarten have et heftigt temperament. Er utålmodig, påståelig og stædig. Kan virke provokerende.

Belbin Video – Idémand

Idémanden er begavet, kreativ og idérig. Ser vanskelige problemstillinger fra nye vinkler. Af tilladelige svagheder kan Idémanden være svag i sin kommunikation med andre. Glemsom og ikke praktisk anlagt. Kritikfølsom.

Belbin Video – Analysator

Analysatoren er analytisk, nøgtern og objektiv. Præcis dømmekraft. Ser alle rationelle aspekter af en sag. Af tilladelige svagheder kan Analysatoren ofte opfattes som meget direkte, kritisk og skeptisk. Noget træg og ikke så inspirerende for andre.

Belbin Video – Formidler

Formidleren er socialt orienteret, udadvendt og skarpt iagttagende. Sensitiv, diplomatisk og fleksibel. God lytter. Undgår gnidninger og skaber et godt klima. Formidleren kan være ubeslutsom og usikker i afgørende situationer. Kan være overfølsom.

Belbin Video – Afslutter

Afslutteren er omhyggelig og samvittighedsfuld. Leder efter fejl og forglemmelser. Perfektionistisk, vedholdende og præcis. Afslutteren kan have en tendens til at bekymre sig unødvendigt. Emsig samt bange for at begå fejl. Utilbøjelig til at delegere.

Belbin Video – Koordinator

Koordinatoren er moden, selvsikker og tillidsfuld. Kan prioritere. Klargør mål og frembringer beslutninger. Har øje for andres talenter. Koordinatoren kan have en tendens til at manipulere og være imperiebygger. Ikke nødvendigvis den mest vidende i teamet.

Belbin Video – Specialist

Specialisten bidrager med specialviden og tekniske færdigheder. Stærk fagligt engagement og selvtillid. Meget koncentreret om sine mål og opgaver. Specialisten kan have tendens til at isolere sig og være uinteresseret i andre mennesker. Vogter sit område og bidrager snævert inden for dette.

Belbin Video – Kontaktskaber

Kontaktskaberen er udadvendt, entusiastisk, nysgerrig og meddelsom. Undersøger muligheder. Skaber kontakter. Kontaktskaberen er flygtig. Taber let interessen, når den første entusiasme har lagt sig. Taler meget.

Belbin Video – Organisator

Organisatoren er disciplineret, pålidelig og loyal. Effektiv i gennemførende faser. Realistisk og praktisk. Organisatoren er noget ufleksibel. Reagerer langsomt overfor nye muligheder og er langsom i sin tilpasning.