Dr. Meredith Belbin

Meredith Belbin er doktor i psykologi fra Clare College i Cambridge og har været aktiv mangement konsulent i mere end 50 år for en lang række internationale organisationer og private virksomheder.

Dr. Meredith Belbin ophavsmand til Belbins 9 teamroller

Dr. Meredith Belbin

Dr. Meredith Belbin er bredt anerkendt som ophavsmanden til begrebet “Teamroller” og er et “must read” for alle som interesserer sig for udvikling af samarbejdsrelationer og hvilke faktorer der motiverer mennesker der arbejder i teams.

Begrebet “Teamroller” stammer fra en undersøgelse af velfungerende og ikke velfungerende teams, der deltog i et virksomhedsspil på Henley Management College i England. Over en periode på 9 års forskning blev der, som led i forsøgene, dannet 120 teams, hvis effektivitet blev målt ved økonomiske resultater i forskellige typer af virksomhedsspil, herunder spillet Teamopoly som du kan læse mere om på disse sider.

Deltagerne var ledere fra både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Deltagerne blev testet og grupperne sammensat efter forskellige principper. Undervejs blev der foretaget adfærdsobservationer af psykologer og statistikere. Testningerne, adfærdsobservationerne samt gruppernes økonomiske resultater blev fortløbende sammenholdt med henblik på at få be- og afkræftet hypoteser og afdækket nye.

Dr. Meredith Belbins forskningsarbejdet havde 2 hovedresultater:

Det første resultat var, at det var muligt at afdække og isolere 9 forskellige teamroller. Det viste sig muligt at beskrive den indre, psykologiske dynamik i personen samt, at beskrive hvilke effekter dette ville have, dels på medarbejderne, dels på et team.

Det andet resultat var, at det var muligt udfra forskellige sammensætninger af disse 9 teamroller at forudsige, hvorledes teamet ville klare sig resultatmæssigt i forhold til andre.

Generelt kunne man konstatere at et team er en selvstændig dynamisk enhed.

Ønsker du mere information kan vi anbefale dig at læse introduktionshæftet “Teams – betingelser for succes eller fiasko, Introduktion til: Dr. Meredith Belbins teamrolle koncept” på 25 sider eller Meredith Belbins bog der omhandler forskningsprojektet “Ledelsesgrupper – betingelser for succes eller fiasko.”

Begge bøger kan bestilles hos Potential ved henvendelse via potential@potential.dk

Ønsker du mere information om Belbins Teamrolle koncept?

    Gentag koden vist i feltet til højre

    captcha