Projektledelse – succes eller fiasko?

Det er desværre ikke unormalt at et projekt overskrider både deadline og budget. Det sker med store omkostninger for de forskellige interessenter. Virksomheden betaler måske i form af tabte markedsandele, øgede omkostninger etc., mens projektmedarbejderne måske betaler i form af lange arbejdstider og hårde arbejdsbelastninger som måske endda kan forudsage stress.

Fokus på årsag frem for symptom

Der kan være mange årsager til at et projekt ikke forløber som planlagt, men det er vigtigt ikke at forveksle årsager med symptomer når man vil forsøge at undgå situationen eller måske rede et projekt.

I langt hovedparten af alle projekter er det den menneskelige faktor som er udsalgsgiven for om det bliver en succes eller fiasko.

Har man som projektleder eller projektdeltager en forståelse for egne styrker og svagheder, samt de andre deltageres styrker og svagheder har man nøglen til succes.

I mange projektlederuddannelser er team en del af uddannelsen, men for at det skal bære et projekt til succes er det tvunget til at være en integreret del af hele måde at styre projektet på – ikke bare en lille ting i opstarten eller når det går galt.

Ved at gøre det til en integreret del af hele projektet har vi hjulpet mange virksomheder med at optimere deres projektstyring. Resultaterne har været øget indtjening, færre omkostninger og ikke mindst forfremmelser og nye karrieremuligheder.

1000 timer (25%) under estimat = forfremmelse

Hvis du gerne vil høre om hvordan vi f.eks. hjalp med at leverere et projekt efter 2950 timer i stedet for estimatet på 4000 timer eller nogle af vores andre succeshistorier så er du velkommen til at kontakte os.

For mere information: Ring direkte til Christopher Beck på 20 24 30 71 eller sende en mail på potential@potential.dk