Belbin teambuilder GN Tømreren til en glad mand. Overskuddet på de enkelte sager er forøget med 15% og omsætningen er på 6 måneder steget med 3 mill. kr.

GN Tømreren er en mindre håndværksvirksomhed på Sjælland og de ønskede at sætte fokus på samarbejdet og at sætte effektiviteten på dagsordenen.

Ejeren af virksomheden med 12 ansatte oplevede, at trods stor ordretilgang og stor arbejdsindsats og engagement fra medarbejderne var overskuddet på de enkelte sager ikke tilfredsstillende.

Medarbejderne var repræsenteret ved tømrere, elektriker, murer, arbejdsfolk og lærlinge. Alle arbejdede godt sammen også på tværs af faggrænser. Ejeren havde tidligere på året ansat en pensionist 1 dag om ugen, som skulle aflaste med skrivning af tilbud og kontorarbejde.

Hvorfor lykkes det alligevel ikke at få skabt bedre overskud?

Ved en analyse af de enkelte sager viste det sig hurtigt, at den største pengesluger var dårlig planlægning, manglende færdiggørelse eller der var ikke ryddet op. Det betød, at der blev kørt ud til det samme byggeri mange gange – med andre ord, der var meget tidsspilde på hver sag.

Når byggeriet heller ikke var helt færdigt, så kunne slutfakturaen ikke sendes – og værst af alt, kunden var utilfreds.

Ejeren manglede tilsyneladende et værktøj, som kunne give ham en vurdering af, hvordan han kunne bruge hver medarbejder bedst muligt. Medarbejderne manglede også at få klarlagt virksomhedens og egne værdier og holdninger.

Alle var mere end parate til at bruge et input med Belbin Teamrolle Koncept, da hrplus foreslog det.

Hvad er vigtigt for os og for virksomheden?

Profilerne blev udfyldt og indgik sammen med en værdiproces på et 2 dages afdelingsseminar for ejer og samtlige medarbejdere. Her arbejdede hrplus med de 9 teamroller og koblede det sammen med forløbet i en byggeproces. For at styrke forløbet yderligere og synliggøre rollerne blev der arbejdet intenst med forskellige samarbejdsøvelser.

Resultatet af dagene var helt klart at, det blev tydeligt, at der ofte manglede en analysator til at planlægge sagerne og ikke mindst, at der kun var ganske få af håndværkerne som rent faktisk var afsluttere og detaljeorienteret. Det allersidste blev sprunget over og oprydningen udskudt – til en anden, som så skulle bruge ekstra tid på at køre endnu engang.

Kunden blev naturligvis utilfreds, og ikke mindst var det meget utilfredsstillende for den medarbejder, som skulle gøre det sidste færdig for en sur kunde og rydde op efter de andre.

Profilerne for ejeren og deltidsmedarbejderen viste desuden at de ville supplere hinanden så godt, at det ville kunne udvikle sig til et nært arbejdsfællesskab med medarbejderen som back-up for ejeren. På denne baggrund blev samarbejdet udvidet til flere timer og medarbejderen fik ansvaret for at sælge og give tilbud på udestuer.

HRplus teambuilder succesen frem

Ved evalueringen 6 måneder senere viste resultaterne, at ejeren havde sat mere fokus på planlægningen. Han brugte profilerne til at sammensætte makkerparrene og sørge for, at der altid var en afslutter til stede, når et byggeri var ved at nærme sig sin afslutning.

Ejeren er en glad mand – resultaterne er ikke til at overse, samarbejdet med deltids-medarbejderen havde efter 6 måneder givet 3 mill. kr. mere i ordrebogen. De enkelte byggesager blev afsluttet hurtigere, kunderne var meget mere tilfredse, og samme byggeplads kostede mindre.

Overskuddet på byggesagerne var forbedret med 15% i forhold til året før.