Hvis du ikke ønsker at facilitere din workshop selv, så kan vi designe og facilitere dine workshops for dig.

Vi faciliterer workshops og træning for teams på alle niveauer, fra bestyrelser til nyansatte.

Vi sætter fokus på den enkelte deltagers forståelse af sig selv og deres kolleger, hvilket vil hjælpe med at løse konflikter i arbejdsmiljøet og fokusere teamet til at nå sine mål mere effektivt.

Formålet med en Workshop er at øge kommunikationen og effektiviteten i teamet eller gruppen, så det opnår sine mål. Teamet vil få et fælles sprog og en ramme for at diskutere deres kollektive styrker og hvordan man bedst sætter dem i spil.

Hvordan kan en Belbin Workshop hjælpe dig?

Workshops er designet til at hjælpe teams øge deres effektivitet og planlægge for fremtiden.

Vi leverer erfaringsbaseret læring, der gør det muligt for teamet og de enkelte medlemmer at maksimere styrker og begrænse svagheder. Dette forbedrer den gensidige forståelse og forbedrer kommunikationen. Det er vigtigt at identificere hver enkelt persons bidrag og overveje teamets sammensætning holdt op i mod de korte og langsigtede mål.

Hvem vil have gavn af at deltage i en Belbin Workshop?

  • Et eksisterende team, som har brug for at re-fokusere optil en ny udfordring eller strategi
  • Et nyt team, som endnu ikke er en sammenhængende enhed
  • Et team i kølvandet på større ændring / reorganisering
  • Et problematisk team, hvor konflikter er i vejen for effektivitet samarbejde
  • Et internationalt projektteam, hvis medlemmer kun mødes en gang imellem
  • En højtydende team, der ønsker at opnå endnu større succes

Bestil en workshop

Workshops har som udgangspunkt en varighed på én dag. Alt efter behov kan vi også køre en halv dag eller to dages workshops. Disse kan følges op med individuelle og team-sessioner.

    captcha