Belbin Team

Teamudvikling med Belbins Teamroller er med til at sikre det rigtige resultat. Potential har siden 1997 certificeret mere end 1.300 personer i brugen af Belbins Teamrolle koncept inden for det offentlige og private, og alle brancher og størrelser af virksomheder.

Når det kommer til teamudvikling i netop din virksomhed har vi derfor altid mulighed for at matche jeres behov med en erfaren konsulent med kendskab til jeres branche og virkelighed.

Vi laver gerne tilpasset teamudviklingsforløb som adressere netop de udfordringer I står overfor. Nedenfor har vi listet nogle forskellige forløb til inspiration.

Du kan også læse om konkrete cases hvor Belbin har været hjørnestenen i succecfuld teamudvikling.

Vores teamudviklingsprogram omfatter bl.a. følgende:

Introduktion til Teamwork

Et ½ dags arrangement, der har til formål at give deltagerne en introduktion til Belbins Teamrolle koncept og deres personlige teamrolle profil.

Teamwork workshop

En 1-dags workshop, der har til formål at give deltagerne en introduktion til Belbins Teamrolle koncept, og teamets samlede ressourcefordeling. Workshoppen er en kombination af oplæg, øvelser, diskussioner og gruppearbejde. Dagen afsluttes med en samlet vurdering af teamets stærke sider og udviklingsområder.

Teamroller i spil: Teamopoly

Et aktivt, underholdende og lærerigt teamspil designet med udgangspunkt i Belbins Teamrolle model. Spillerne fordeles på 4-5 teams, der hver repræsenterer en virksomhed. Virksomhederne dyster mod hinanden om at nå det bedste økonomiske resultat. Hvis man desuden tager udgangspunkt i deltagernes teamrolle profiler, er det muligt at sammensætte teams med forskellige karakteristika, og dermed sikre et lærerigt og underholdende forløb. Et spil og efterfølgende tilbagemelding tager 1 dag.

Ud af kontoret oplevelser for lederteams

Rammen om teamets kreative proces er Hesteriet Kumlegaard ved Roskilde. Formålet er at give teamet en helhedsoplevelse, der styrker det sociale samvær og de menneskelige relationer samtidig som det fremmer en  konstruktiv idéudvikling og problemløsning. Opholdet kan kombineres med ridning i ridehus.

Teambuilding på Farmen

Teambuilding tæt på naturen giver deltagerne mulighed for at opleve hinanden under afslappede former. I løbet af 1½-2 dage kommer deltagerne tættere på hinanden ved at indgå i forskellige teams, og gennem leg og øvelser udfordre de gængse billeder de har af hvad de kan yde, hver for sig og sammen.

Strategisk teamudvikling

Strategisk teamudvikling er en work-shop, der kortlægger et lederteams ressourceprofil holdt op i mod teamets mission og aktuelle forretningsmæssige problemstillinger. Har vi den rigtige besætning? Hvordan kan lederteamet udnytte sit potentiale optimalt?

Læs desuden mere om de teamspil som vi tilbyder her.

Vi  sætter fokus på tværgående samarbejde og gode resultater ved at kombinere virksomhedsspil med teamrolleadfærd. Formålet er, at øge deltagernes forretningsforståelse, og samtidig give medarbejdere indblik i hvordan de selv kan bidrage til et effektivt teamwork i hverdagen.