Belbin Profil

En Belbin Profil er markedets eneste teamanalyse, der bygger på omfattende empirisk forskning. Det har betydet at Belbins teamroller er anerkendt og brugt til sammensætning og udvikling af teams over hele verden.

Belbins teamanalyse tager udgangspunkt i observeret adfærd. Analyserne bygger på kandidaternes egne besvarelser om hvilken adfærd de mener at bidrage med i et konkret team. Selvvurderingen bliver understøttet af kollegers feedback, som er en observation af hvilken adfærd de reelt ser, at kandidaten bidrager med.

En persons teamrolle profil er derfor ikke statisk, men vil variere afhængig af situation.

På baggrund af ovenstående input er det muligt at udarbejde en lang række forskellige individuelle profil rapporter, Belbin rapport, samt oversigter over teamets karakteristika og samlede ressourcer.

Belbin Teamrolle profil – Selvvurdering (Selvvurdering – PDF)

Ved besvarelse af din Selvvurdering modtager du en 6 siders rapport. Denne rapport giver dig et overblik over din adfærd, samt vejledning til hvorledes du kan fremhæve dine styrker, og blive opmærksom på eventuelle svagheder. Profilen indeholder følgende rapporter:

 • Teamrollernes relative styrke
 • Dine Teamrolle præferencer
 • Rådgivning og Udvikling
 • Personprofil
 • Opgave præferencer
 • Mulige arbejdsstile

Belbin Teamrolle profil – Komplet (Komplet Profil – PDF)

Vi anbefaler altid at man får udarbejdet en komplet Belbin Teamrolle profil med feedback fra kolleger. Det giver et mere nuanceret billede af ens bidrag, samt værdifuld indsigt i hvorledes andre ser og værdsætter ens bidrag. Med feedback fra fire eller flere kolleger får man yderligere følgende 4 sider i sin rapport:

 • Teamrollernes relative styrke
 • Dine Teamrolle præferencer
 • Rådgivning og Udvikling
 • Personprofil
 • Opgave præferencer
 • Mulige arbejdsstile
 • Din Teamrolle profil
 • Sammenligning af Selvvurdering og Observatøropfattelse
 • Teamrolle styrker og svagheder
 • Liste over observatør besvarelser

Belbin Team rapporter (Team – PDF)

Når man har afdækket hvorledes folk ønsker at bidrage er det tid til at se hvorledes folk arbejder sammen. Med en Belbin Team rapport får man følgende:

 • Overblik over Team sammensætningen
 • Team bidrag
 • Team cirkel
 • Højeste individuelle bidrag og teamgennemsnit
 • Eksempler på Stærke teamroller
 • Teamrolle gennemsnit
 • Samlet observatør besvarelser

Parvise arbejdsrelationer (Parvise Arbejdsrelationer – PDF)

Denne rapport opstiller en hypotese om de arbejdsmæssige relationer mellem to personer ud fra deres teamroller. Hensigten med denne rapport er ikke at fortælle, hvem der vil eller ikke vil passe godt sammen generelt, men at fortælle noget om, hvad der kan ske i forskellige arbejdsrelationer på baggrund af teamrollekarakteristika. Dette kaldes “teamrollekemi”. Det understreges, at oplysningerne ikke siger noget om, at personerne vil reagere på samme måde i personlige eller sociale relationer.

Belbin Teamrolle profil