Belbins 9 Teamroller

Nedenfor kan du læse mere om Belbins 9 Teamroller. Vi tror også at følgende sider kan have din interesse.

Få en Workshop med Belbin

Bliv Certificeret i Belbin

Køb Belbin profiler

Hurtig hjælp? Så kontakt os nu

En hjælp til at sammensætte og udvikle High Performing Teams.

Belbins 9 teamroller er udviklet af den engelske doktor i psykologi, Meredith Belbin, der via studier af bl.a. 120 lederteams over 9 år har kortlagt en række centrale sammenhænge til forståelse af, hvordan vi bedst samarbejder. Dr. Belbin har fundet ud af, at følgende 9 teamroller, eller adfærdskarakteristika, bør være til stede i teams, for at sikre effektivitet og kvalitet.

Idémand

Analysator

Specialist

Opstarter

Organisator

Afslutter

Koordinator

Kontaktskaber

Formidler

Således siger Dr. Meredith Belbin: “I en gruppe er det balancen, der er afgørende. Det, der er brug for, er ikke velafbalancerede individer, men individer, som er godt afbalanceret i forhold til hinanden. På den måde kan menneskers svage sider stives af og de stærke udnyttes fuldt ud”.

Hvor stort skal et team være?

De fleste mennesker dækker naturlig to til tre af rollerne. Det betyder, at et team ikke behøver at bestå af flere end 3-6 personer for at kunne fungere optimalt, forudsat at personerne kompletterer hinanden, og alle roller er repræsenteret i teamet.

Ved sammensætning af teams er det balancen, der er afgørende. Det gælder om at tilføre teamet individer, som er godt afbalanceret i forhold til hinanden, således at menneskers svage sider stives af og de stærke udnyttes fuldt ud.

Læs mere om baggrunden for Belbins teamrolle koncept

Baggrunden for Belbins teamrolle koncept er beskrevet i bogen “Management Teams – Why They Succeed or Fail” fra 1981. På dansk er den udkommet under titlen “Ledelsesgrupper – Betingelser for succes eller fiasko”. Bogen beskriver de forskellige teamroller, også populært kaldet grupperoller, deres karakteristika og deres betydning for samspillet i en ledelsesgruppe.

Belbins 9 teamroller overblik

Teamrolle Beskrivelse af rollen og bidraget til teamarbejdetTilladelige svagheder, der kan følge med rollen
IdémandBELBIN(uk)-2011-PL PeteBegavet, kreativ og idérig. Ser vanskelige problemstillinger fra nye vinkler.Kan være svag i sin kommunikation med andre. Glemsom og ikke praktisk anlagt. Kritikfølsom.
KontaktskaberBELBIN(uk)-2011-RI JillUdadvendt, entusiastisk, nysgerrig og meddelsom. Undersøger muligheder. Skaber kontakterFlygtig. Taber let interessen, når den første entusiasme har lagt sig. Taler meget.
KoordinatorBELBIN(uk)-2011-CO NigelModen, selvsikker og tillidsfuld. Kan prioritere. Klargør mål og frembringer beslutninger. Har øje for andres talenter.Kan have en tendens til at manipulere og være imperiebygger. Ikke nødvendigvis den mest vidende i teamet.
OpstarterBELBIN Teamrolle OpstarterDynamisk, højt gearet og rastløs. Udfordrer og skaber pres, finder veje uden om forhindringer.Kan have et heftigt temperament. Er utålmodig, påståelig og stædig. Kan virke provokerende.
AnalysatorBELBIN(uk)-2011-ME DebsAnalytisk, nøgtern og objektiv. Præcis dømmekraft. Ser alle rationelle aspekter af en sag.Opfattes ofte som meget direkte, kritisk og skeptisk. Noget træg og ikke så inspirerende for andre.
FormidlerBELBIN 9 roller TeamworkerSocialt orienteret, udadvendt og skarpt iagttagende. Sensitiv, diplomatisk og fleksibel. God lytter. Undgår gnidninger og skaber et godt klima.Kan være ubeslutsom og usikker i afgørende situationer. Kan være overfølsom.
OrganisatorBELBIN(uk)-2011-IMP VickyDisciplineret, pålidelig og loyal. Effektiv i gennemførende faser. Realistisk og praktisk.Noget ufleksibel. Reagerer langsomt overfor nye muligheder og er langsom i sin tilpasning.
AfslutterBELBIN(uk)-2011-CF TomOmhyggelig og samvittighedsfuld. Leder efter fejl og forglemmelser. Perfektionistisk, vedholdende og præcis.Kan have en tendens til at bekymre sig unødvendigt. Emsig samt bange for at begå fejl. Utilbøjelig til at delegere.
SpecialistBELBIN Teamrolle SpecialistBidrager med specialviden og tekniske færdigheder. Stærk fagligt engagement og selvtillid. Meget koncentreret om sine mål og opgaver.Tendens til at isolere sig og være uinteresseret i andre mennesker. Vogter sit område og bidrager snævert inden for dette.