Konflikt er en del af livet – vi oplever alle konflikter fra tid til anden, både privat og på arbejdspladsen.

Omkostningerne ved uløste konflikter er veldokumenterede: stress, sygdom, fravær, dårligt arbejdsklima etc.. Hvad mange mennesker ikke indser er, at en konflikt også kan være en drivkraft for positive forandringer, hvis den håndteres konstruktivt.

At kunne forebygge og demontere konflikter har en positiv indflydelse på vores tilværelse. SDIs relationsudviklings værktøj hjælper os med at identificere kilden til en konflikt og på en anerkendende måde at finde en løsning på konflikten.

Disse værktøjer er unikke, fordi de tager udgangspunkt i den enkeltes motiverende værdier. Mange gange er en konflikt ikke andet end et – ubevidst – følelsesmæssigt forsvar, som resulterer i at fronterne trækkes unødvendigt hårdt op. SDI afdækker årsagerne til konflikten og sikrer en forståelse for den positive hensigt bag adfærden. Denne indsigt i hvorfor vi reagerer, som vi gør, kombineret med en dialog om hvad, der er vigtigt for begge parter i forbindelse med at finde en løsning på konflikten, kan afblæse konflikten inden den udvikler sig.

Have A Nice Conflict

Kurset ”Have A Nice Conflict” er et  nøglefærdigt workshop program, som kan integreres i eksisterende uddannelsestilbud, eller  gennemføres som et selvstændigt uddannelsestilbud.

Relationship Awareness værktøjet SDI ® (Strength Deployment Inventory ®), leverer oplevelsesorienteret læring og øget selvindsigt. Deltagerne udfordres til at vælge deres adfærd mere bevidst, at omformulere og forebygge uberettigede konflikter samt aktivt at håndtere interpersonelle konflikter på en måde, som genopretter selvværdet hos alle involverede.  Resultatet er bedre trivsel på arbejdspladsen og højere produktivitet.

En kortlægning af deltagernes motiverende værdisystem ved hjælp af SDI giver mulighed for at man kan tale om konflikter uden faktisk at opleve konflikter. SDI bidrager med et fælles sprog, der hjælper deltagerne med at identificere, hvad der sker, og hvorfor det sker. SDI identificerer en konflikt sekvens for hver person. En konflikt sekvens er et individuelt, følelsesmæssigt reaktionsmønster når en person oplever en konflikt. Deltagerne lærer at genkende disse ændringer i sig selv og i andre – og bliver i stand til at tage hånd om disse følelser på en konstruktiv måde.

De lærer, at vi gennemgår en konflikt i 3 stadier, og at det selvfølgelig er  mest hensigtsmæssigt at demontere konflikten i stadie 1, hvor vi har overskud til at håndtere både vores egne følelser, sagen/problemet og modparten. Hvis konflikten ikke bliver løst, men eskalerer så forsvinder modparten fra vores fokus, og vi holder op med at lytte. I stedet forstærker vi vores syn på sagen og bliver følelsesmæssigt mere selvcentrerede.

Mange kursister har udtalt, at de oplever, at der er en række konflikter på arbejdspladsen som er endt i en fastlåst situation modsvarende stadie 2. Dette skaber anstrengte personlige relationer.

Deltagerne lærer også, at en konflikt, der udvikler sig til stadie 3 er den mest skadelige, fordi både problemet og modparten er droppet ud af vores synsfelt.

Hvis en konflikt eskalerer til stadie 3 risikerer man at ødelægge de personlige relationer for evigt. I stadie 3 er der kun fokus på MIG og mine behov. En forståelse for eget reaktionsmønster i konfliktsituationer giver større selvindsigt og flere værktøjer til at håndtere stressende og konfliktfyldte situationer med overskud.

“Håndtering af vanskelige personer”

SDI er et element i flere kurser med titler som ovenstående. Titlen antyder, at det faktisk er de andre, som er vanskelige at håndtere. Det overrasker mange af deltagere på disse kurser, at det faktisk kan være deres egen opfattelse af den anden person, der gør dem vanskelige at håndtere. Vi vil  kunne forebygge og undgå mange konflikter, hvis vi mødte vores medmennesker med færre fordomme, og en forventning om, at hensigten bag deres handlinger er positiv.

HANC workshoppen lærer også deltagerne at genkende konfliktsekvenser hos deres kolleger og at anvende strategier til at løse konflikterne på et tidligt stadium på en produktiv måde.

KONFLIKT i teams

Mange facilitatorer bruger SDI og ledsagende værktøj til at identificere og løse konflikter i teams. SDI skaber rammerne for strukturerede øvelser såsom “Den levende triangel”, som  giver deltagerne mulighed for at drøfte konflikten objektivt og designe en plan for at løse det. Grupper kan blive opfordret til at udarbejde et “Konflikt Charter” for at identificere de normer, de gerne vil efterleve i konfliktsituationer. Når teams har en aftale af denne art, kan de henvise til aftalen og dermed komme teammedlemmerne itil undsætning, så de kan tackle problemet på en hensigtsmæssig måde.

For at understøtte en løsning kan man bruge værktøjerne SDI Feedback ® og SDI Forventninger ®  til at give teammedlemmerne en idé om hvordan de bliver opfattet af andre. Processen sikrer også, at man kan diskutere konflikten med andre teammedlemmer på en ikke-truende måde. Sommetider opstår en konflikt på grund af, at man ikke har fået afstemt forventningerne til hinanden og til opgaven. SDI Forventninger ®  bidrager til at synliggøre alles forventninger og giver mulighed for at nå til enighed om, hvad der forventes. Når forventningerne er klare, er vejen til at yde på højt niveau mere indlysende.

Forståelse af konflikt er en integreret del af Relationship Awareness Theory og HANC programmet.

Certificering i Have A Nice Conflict

Du kan blive autoriseret HANC-instruktør ved at gennemføre  HANC certificeringsprogrammet, som er af 2 dages varighed. Kurset gennemføres som eksternat i tidstummet fra kl. 9-16.

Det er en forudsætning, at du har gennemført SDI Level 1. Efter kurset har du ret til at gennemføre HANC Workshops, og får adgang til Facilitatormanual, samt mulighed for ar købe HANC deltagermateriale til kursister.

Tilmeld dig HANC her