SDI kortlægger hvad, der motiverer dig. Med SDI’s motiverende værdisystem følger et sprog. Sproget udtrykker vores værdier og prioriteter. SDI skærper din opmærksomhed for hvad, der er vigtigt for dig selv og andre, og giver dig mulighed for at være mere fleksibel og målrettet i din kommunikation.

SDI gør dig istand til at møde andre mennesker på deres betingelser, i stedet for kun udfra dine egne behov.

Sproget gør en forskel:

Denne velrenommerede entreprenørvirksomhed havde deltaget i og vundet mange udbudssager. Derfor undrede det ledelsen, at virksomheden blev vraget allerede i første runde i forbindelse med et projekt, de var blevet bedt om at give tilbud på.

Kundens tilbagemelding var, at de ikke følte, at deres behov og ønsker blev taget alvorligt. Dette kunne skyldes, at entreprenøren havde sat en ny kontaktperson på opgaven. Kunden gav udtryk for, at man ikke brød sig om at blive fortalt, hvad man skulle gøre.

Fordi projektet var stort og attraktivt besluttede virksomheden at gennemgå processen og vurdere om de kunne finde en løsning, som bedre matchede kundens forventninger.

Projektet havde fået en ny projektleder. Han var drevet af den selvsikre, dirigerende motivation (= rød),  og hans fokus var derfor at levere et konkret resultat, uden ressourcespild. Denne hensigt kom i tilbuddet rent sprogligt til at virke meget målfokuseret og styrende.

Den tidligere projektleder havde et mere fleksibelt og samlende værdisystem, (centrum), og hans fokus var at tage udgangspunkt i kundens behov og og gå efter en konsensus beslutning. Dette afspejlede sig i, at de tidligere tilbud indeholdt flere alternative forslag og havde et  mere inkluderende og kundeorienteret sprog.

Virksomheden besluttede at omskrive tilbuddet, med udgangspunkt i den indsigt man havde erhvervet sig ved hjælp af SDI-analysen. Man valgte at tilføje flere løsningsforslag i  forskellige afsnit af tilbuddet, og gøre sproget mere inkluderende, herunder ”Vi vil i fællesskab evaluere …”, Vi vil indkalde til….,  Vi lægger op til følgende alternativer  . .  etc.

Takket være  et langt og positivt kunde/leverandør forhold fik virksomheden lov til at fremsende et revideret tilbud. Og denne gang blev tilbuddet accepteret, og kundens feedback var, at nu følte man, at entreprenøren havde forstået opgaven, og at der var basis for et godt samarbejde igen.

Det er interessant at bemærke, at i begge tilbud var tidsrammer og økonomi nøjagtig ens, den eneste ændring var sproget, og det var de sproglige formuleringer, der gjorde forskellen.

Når vi opfatter noget som ”rigtigt” eller indlysende så skyldes det ofte, at vi har fået det forklaret i et sprog vi forstår. Vores underliggende motivations- og værdisystem påvirker vores opfattelse af verden omkring os, og virker som et filter for de meddelelser og indtryk vi modtager.

Fordi kunden prioriterede dialog og samarbejde højt, oplevede kunden i det aktuelle eksempel leverandørens første tilbud som både nedladende og arrogant.

Konstituering i lederteamet:

Et lederteam stod overfor en ændret markedssituation, og havde samtidig fået nye medlemmer. Lederteamet var derfor inviteret til en 1-dags workshop for at konstituere sig i forhold til den nye situation.  Direktørens målsætning med denne konstituering var, at sikre virksomhedens effektivitet gennem at

  • Give lederne øget selvstændighed og medindflydelse

  • Skabe bedre indbyrdes samarbejdesrelationer i ledergruppen

  • Minske sandsynligheden for interne konflikter

Formålet denne dag var at lære hinanden bedre at kende, og på en mere oplyst baggrund formulere lederteamets indsatsområder og samarbejdsform for det kommende år.

Lederne blev introduceret for analyseværktøjet SDI, og hvordan vores motivation påvirker vores adfærd og relationer. I den efterfølgende dialog om hinandens SDI-profiler, og lederteamets samlede SDI profil viste det sig, at teamet havde tilegnet sig et fælles sprog til at beskrive, hvad der driver dem.

Processen resulterede i en større selvindsigt og samtidig en forståelse for at vi kan have forskellige prioriteter i samme team. Lederne var blevet klogere på sig selv og hinanden, og klar over hvilke hensyn de skulle tage i deres kommunikation for at skabe en positiv relation, eller undgå at havne i en konflikt.

Fordi de havde fået et fælles overblik over lederteamets ressourcer og individuelle drivkrafter var de også istand til at stramme op på deres mødestruktur og beslutningsprocesser, og dermed sikre bedre resultater.