Udvikle Relationer og Håndtere Konflikter

SDI® (Strength Deployment Inventory®) er et sæt dynamiske udviklingsværktøjer til øget selvindsigt og bedre samarbejdsrelationer.

SDI er udviklet af Dr. Elias H. Porter på baggrund af hans teori om relationsbevidsthed – R.A.T. Relationship Awareness Theory. Teorien og værktøjerne er gennemprøvet internationalt over de seneste 40 år.

SDI kan anvendes både til personlig udvikling, coaching, karriereudvikling, kommunikationstræning, teamudvikling og konflikthåndtering.

Vores arbejdsindsats og resultater er afhængige af, at vore relationer fungerer. Vi vælger ikke selv vores chef, kolleger eller kunder, men vi kan selv vælge at møde dem med respekt og anerkende dem som ressourcepersoner. En typisk SDI udviklingsproces bidrager til bedre selvindsigt, en fælles forståelse for hvorfor vi handler som vi gør samt giver deltagerne værktøjer til at udvikle relationer og forebygge eller demontere konflikter.