Rekruttering af sælgere

Det er let at konstatere når ens eksisterende sælgere ikke sælger nok. Men hvordan sikre du dig før du ansætter? Ved rekruttering af nye sælgere benytter du en personanalyse specielt udviklet til sælgere eller en personanalyse ‘som også kan sige noget om hvordan han sælger’?

Oplever du at dem der hjælper dig med rekruttering forveksler udadvendt med salgsevner, hvilket bliver understøttet med en personanalyse? Rekruttering af nye sælgere er en bekostelig affære, hvorfor det er afgørende at spørge ind til de ting som har med salg at gøre.

SalesKey giver dig svaret!

Med SalesKey får du et unikt rekrutterings værktøj specifikt udviklet til sælgere. SalesKey giver svar på relevante informationer omkring den enkelte sælger som fortæller os om vedkommende gør det som de godt ved skal gøres for at have succes i salg.

Baggrunden for SalesKey er studier hvor der har været fokus på sælgeres indstilling til salgsjobbet, og deres evne til at udnytte deres personlige potentiale til at skabe gode resultater både for sig selv og virksomheden.

Via en selvrapportering afdækker SalesKey på en struktureret måde sælgerens aktuelle salgsparathed og udviklingsbehov. Du får overblik over:

  • Eksisterende salgsbarrierer hos den enkelte sælger
  • Om salgspotentialet er på højde med ambitionsniveauet
  • Hvor hurtigt du kan forvente at sælgeren vil kunne præsterer

SalesKey analysen er hierarkisk opbygget med fire niveauer. Hvis du ikke har de nederste niveauer i orden, så får du ikke det fulde udbytte af andre niveauer du scorer højt i.

Eksemplificeret kan det konkret betyde at en sælger kan være rigtig dygtig i selve salgsmødet, men hvis vedkommende ikke evner at få sat salgsmøder op, så får vedkommende aldrig lejlighed til at udnytte sin styrke.

Formålet med SalesKey i rekruttering er at hjælpe dig til at forstå sælgerens salgsadfærd bedre, styrkerne og udviklingsområderne.

SalesKey giver værdifuld information om bl.a. sælgerens motivation, målorientering, salgsparathed og mentale salgsbarrierer, som kan sikre jer mod dyre fejlansættelser.

SalesKeys fire niveauer afdækker salgspotentialet hos kandidaterne:

Niveau 1: Salgskvotient – SQ

Salgskvotient er et overordnet begreb, der fokuserer på de grundlæggende adfærdsmønstre og initiativer der skal til for at kunne eksekvere en salgsstrategi. Her kigger vi på din Energi, Målorientering, Salgsinitiativ, Salgsidentitet og din villighed til at tage Risici. SQ parametrene er din platform som sælger og har derfor stor betydning for salgsproduktiviteten. I rekruttering giver det os et klart billede af den energi vi kan forvente af kandidaten.

SalesKey_Niveau_1

Niveau 2: Træningskvotient – TQ

Nogle ved instinktivt, hvordan de skal sælge. De fleste har dog gavn af træning og råd for at leve op til deres bedste. Under Træningskvotient kigger vi på din nuværende viden om salgsprocesser, og hvor motiveret du er for at modtage yderligere træning, råd og coaching.

SalesKey_Level_2

Niveau 3: Salgsstilskvotient – SSQ

Man kan sælge på mange forskellige måder. Vi kigger under Salgsstilskvotient på hvilke af 4 grundliggende salgsadfærdsmønstre, der udgør din foretrukne salgsstil. De bedste sælgere er fleksible, og tilpasser deres salgsstil til den aktuelle situation. En for ensidig salgsstil kan begrænse din evne til at sælge bestemte typer af produkter og ydelser eller til bestemte kundesegmenter.

SalesKey_Level_3

Niveau 4: Produktivitetskvotient – PQ

Der er mange måder at komme og være i kontakt med kundeemner på. Under produktivitetskvotient kigger vi på i hvilket omfang, du benytter dig af de kontaktformer, som vi har identificeret som centrale for en succesfuld sælger.

SalesKey_Level_4

Test af sælgere i forbindelse med rekruttering

Ønsker du at prøve SalesKey?

    Gentag koden vist i feltet til højre

    captcha

    Læs KOMPAN reference på SalesKey brugt i forbindelse med rekruttering