Salgsbarriere? Ved du hvad der holder dine sælgere tilbage?

Det er let at konstatere når ens sælgere ikke sælger nok. Det er let at sende dem på et salgstrænings kursus. Det er let at lave samkørsel. Men det kan være rigtig svært specifikt  at sige hvilken indsats der vil skabe mest værdi.

Med SalesKey får du et unikt analyse værktøj specifikt udviklet til sælgere. Med SalesKey får vi svar på relevante informationer omkring den enkelte sælger som fortæller os hvorfor vedkommende ikke gør det som de godt ved skal gøres for at have succes i salg.

Baggrunden for SalesKey er studier hvor der har været fokus på sælgeres indstilling til salgsjobbet, og deres evne til at udnytte deres personlige potentiale til at skabe gode resultater både for sig selv og virksomheden.

SalesKey analysen er hierarkisk opbygget med fire niveauer, hvilket gør særdeles vellykket i coaching sammenhænge. Teorien er at hvis du ikke har de nederste niveauer i orden, så får du ikke det fulde udbytte af andre niveauer du scorer højt i.

Eksemplificeret kan det konkret betyde at en sælger kan være rigtig dygtig i selve salgsmødet, men hvis vedkommende ikke evner at få sat salgsmøder op, så får vedkommende aldrig lejlighed til at udnytte sin styrke.

Formålet med SalesKey er at hjælpe sælgeren til at forstå sin salgsadfærd bedre, sine styrker og sine udviklingsområder, for herigennem at inspirere sælgeren til aktivt at stræbe efter at nå sit fulde potentiale. Uanset om sælgeren lige er startet i salg eller er en erfaren sælger, må sælgeren tage personligt ansvar for at opnå succes i salg. Succes i salg kan være påvirket af mange ting såsom personlighed, indsigt i salgsteknikker, erfaring, uddannelse, kontakter og til tider rent og skært held. Nogle af disse faktorer er udenfor det som måles med SalesKey.

SalesKey giver værdifuld information om bl.a. sælgerens motivation, målorientering, salgsparathed og mentale salgsbarrierer, som kan hjælpe sælgeren til at få en bedre forståelse af sig selv og hvilke udviklingsområder, sælgeren med fordel kan udforske yderligere.

SalesKey har fire hovedgrupper, som bliver behandlet i denne rapport:

Salgskvotient – SQ

Salgskvotient er et overordnet begreb, der fokuserer på de grundlæggende adfærdsmønstre og initiativer der skal til for at kunne eksekvere en salgsstrategi. Her kigger vi på din Energi, Målorientering, Salgsinitiativ, Salgsidentitet og din villighed til at tage Risici. SQ parametrene er din platform som sælger og har derfor stor betydning for salgsproduktiviteten.

Træningskvotient – TQ

Nogle ved instinktivt, hvordan de skal sælge. De fleste har dog gavn af træning og råd for at leve op til deres bedste. Under Træningskvotient kigger vi på din nuværende viden om salgsprocesser, og hvor motiveret du er for at modtage yderligere træning, råd og coaching.

Salgsstilskvotient – SSQ

Man kan sælge på mange forskellige måder. Vi kigger under Salgsstilskvotient på hvilke af 4 grundliggende salgsadfærdsmønstre, der udgør din foretrukne salgsstil. De bedste sælgere er fleksible, og tilpasser deres salgsstil til den aktuelle situation. En for ensidig salgsstil kan begrænse din evne til at sælge bestemte typer af produkter og ydelser eller til bestemte kundesegmenter.

Produktivitetskvotient – PQ

Der er mange måder at komme og være i kontakt med kundeemner på. Under produktivitetskvotient kigger vi på i hvilket omfang, du benytter dig af de kontaktformer, som vi har identificeret som centrale for en succesfuld sælger.

Ønsker du yderligere information om SalesKey?

    Gentag koden vist i feltet til højre

    captcha

    Her kan du se den primære side i rapporten. I tillæg til denne oversigtsside kommer der en mere udførlig 16 siders individualiseret rapport.

    This is an example of a SalesKey Report. The SalesKey report is comprised of 4 levels, 19 individual scales and 4 validator scales.