De fleste mennesker har et behov for at blive set og anerkendt. Hensigten bag vores handlinger er grundlæggende at sikre gode betingelser for os selv og vores omgivelser. Vores motiverende værdisystem fortæller os, hvordan vi kan opfylde vores hensigter. Når vi bliver bekræftet i vores handlinger styrker det vores selvværd, og vi har det godt med os selv.

Konflikter opstår når vores selvværd er truet. Konflikter kan udløses af mange forskellige årsager, fx hvis  en kollega ikke hilser tilbage, hvis du får (uberettiget) kritik af din chef, hvis du bliver presset til at bryde med dine principper, du  oplever en ekstrem situation etc. etc.

Mange oplever, at de plejer at tackle konflikter på én bestemt måde. Det kan næsten virke som et fastlåst reaktionsmønster. Spørgsmålet er hvor godt kender vi dette reaktionsmønster?

Dr. Elias H. Porters forskning har vist, at  vores adfærd, og motivation ændres når vi oplever en konflikt. Vi har en indre følelse af usikkerhed, vores selvværd er truet i situationen.  Instinktivt forsøger vi at genvinde vores tidligere positive tilstand.

Med SDI analyseværktøjet kan du få kortlagt din konfliktsekvens, som beskriver dit følelsesmæssige reaktionsmønster i 3 stadier af en konflikt, samt den korresponderende adfærd, som du vælger at møde konflikten med.

Kendskabet til eget og andres reaktionsmønster i konfliktsituationer hjælper os med at forebygge og løse konflikter på en konstruktiv måde.