Konflikthåndtering med SDI

Konflikter er en del af tilværelsen for os alle, privat og på arbejde og i mange forskellige sammenhæng. Omkostningerne ved konflikter er høj personaleomsætning, sygefravær, skilsmisse, dysfunktionelle familier, fordomme, frygt mv. Hvad mange mennesker ikke indser er, at en konflikt faktisk kan være en drivkraft for positive forandringer.

SDI – relationsudviklingsværktøj – hjælper folk med at identificere kilden til deres konflikt og håndtere den mere effektivt, at mindske antalet unødvendige konflikter og dreje reelle konflikter til muligheder for vækst og styrkelse af relationer. SDI kortlægningen er unik, fordi den måler den enkeltes motiverende værdier. Man får en forståelse for årsagerne bag konflikten og hvordan disse årsager kobler til en persons motiverende værdier, når tingene går godt.

Et kursus i konflikthåndtering kan være en del af anden undervisning eller gennemføres som en stand-alone begivenhed. Forståelsen og håndteringen af konflikter påvirker alle områder af arbejdet – projektstyring, ledelse, teams, kommunikation, salg, budgettering, strategisk planlægning mv

SDI ® (Strength Deployment Inventory ®), sikrer læring. Deltagerne bliver udfordret til at blive mere bevidst om deres valg af adfærd, at omformulere deres syn på en given situation og dermed forebygge konflikter, samt aktivt at håndtere en følelsesmæssig konflikt på en sådan måde, at alle involverede parter føler sig imødekommet, og derfor kan bruge deres energi på mere konstruktive ting.

SDI giver et fælles sprog, der hjælper mennesker med at identificere, hvad der sker mellem mennesker, og arbejde hen imod et mere positivt resultat. SDI bidrager med en beskrivelse af den enkeltes reaktionsmønster i konfliktsituationer. En konflikt sekvens er en forudsigelig række ændringer i en persons motivation og adfærd når man oplever en konflikt. Deltagerne lærer at genkende disse ændringer i sig selv og andre – og, hvad de kan gøre for at demontere konflikten. I konfliktens 1. fase er der fokus på personen selv, problemet, og den anden person. Derefter, hvis konflikten ikke er løst i fase 1, og man optrapper konflikten til fase 2, vil man opleve, at den anden person er faldet ud af billedet. Deltagerne lærer også at konfliktens 3. fase er den mest skadelige, fordi nu handler det kun om én selv. Både problemet og den anden person dropper ud af billedet. Ved at få en forståelse for eget reaktionsmønster i konfliktsituationer føler folk sig bedre klædt på til at håndtere konflikter i deres liv, og finde vejen tilbage til den positive tilstand.

“At håndtere vanskelige personer”

SDI er en del af flere kurser med titler, der ligner denne. Titlen indikerer, at det faktisk er de andre, der er svære at håndtere. En af overraskelserne for mange af deltagerne på disse kurser er, at det faktisk er deres egen opfattelse af den anden person, der gør den anden vanskelig at håndtere. Hvis vi som udgangspunkt forudsætter at der er en positiv hensigt bag hver adfærd, så vil det være lettere for os at etablere en kontakt og dialog også med dem, vi ikke føler os på bølgelængde med. På den måde kan mange unødvendige konflikter undgås. Ved at blive bedre til at observere og identificere andres reaktioner kan vi også blive dygtigere til at løse konflikter på et tidligt stadium

Konflikter i teams

SDI bliver også brugt som værktøj til at identificere og løse konflikter inden for teams eller organisationer. SDI bidrager med et fælles sprog for hvad, der er vigtigt for den enkelte, og sætter rammerne for strukturerede øvelser såsom “den levende triangle”. Gennem en meget involverende proces får deltagerne mulighed for at drøfte konflikten objektivt og udarbejde en plan for at løse den. Teams kan blive opfordret til at udarbejde et “Konflikt charter” for at identificere de normer de gerne vil efterleve i konfliktsituationer. Når et team har en aftale af denne art, kan de med henvisning til aftalen tvinge medlemmer, der er på kant med hinanden, til at løse konflikten inden den eskalerer.

SDI Feedback® og Feedback Personlige Styrker® er to 360 graders øvelser, som giver teammedlemmerne en idé om, hvordan de bliver opfattet af andre, og en chance for at drøfte divergenser med andre teammedlemmer på en ikke-truende måde.

Konflikter i teams bunder tit i at man ikke har afstemt forventningerne. Med SDI Expectations® kan vi forholde os til hinandens forventninger i det åbne og få mulighed for at diskutere, hvad der skal prioriteres. Når forventningerne er klareer vejen til højtydende teams mere indlysende.