Som med mange andre processer, så er LEAN successen afhængig af medarbejderne. Med WorkRoles er det muligt at koble teams arbejdsform sammen med LEAN og derigennem sikre en succesfuld implementering af LEAN.

Dr. Meredith Belbin har udoversin forskning i Teamroller forsket i teams arbejdsform, og fundet ud af, at mange projekter kuldsejler og værdifulde initiativer går tabt, fordi kommunikationen omkring opgavefordelingen er for ringe.

Konceptet WorkRoles og Belbins Teamrolle koncept skaber en fælles forståelse i teamet for hvordan en opgave skal løses, og hvordan vi, hver for sig, kan bidrage til teamets resultat. Teamrolle konceptet er fundamentet for en dialog om teamets personlige ressourcer, og WorkRoles definerer resultatkrav og forventninger til arbejdsstil og metode.

WorkRoles er en overbygning til Belbins teamrolle koncept. WorkRoles skaber klarhed over teamets opgavepallette, og fordelingen af individuelle og fælles kerneopgaver. Samtidig udfordrer Belbins opdeling af opgaverne i forskellige farvekategorier teamets prioritering af ressourcer og valg af metode.

WorkRoles medvirker således til en konstruktiv dialog om teamets mission og de strategiske og forretningsmæssige krav til teamet samt ledelsens og medarbejdernes opfattelse af hvordan de enkelte opgaver skal løses.

Resultatet af en WorkRoles-proces, der også indeholder en analyse af teamets rollefordeling, kan måles udfra et eller flere af følgende kriterier:

  • Fælles opfattelse af mål og mening
  • Større arbejdsglæde og engagement
  • Hensigtsmæssig opgavefordeling
  • Identifikation og eliminering af unødvendige opgaver
  • Bedre forståelse for hinandens ressourcer og værdier
  • Mere åbenhed og kommunikation
  • Større kundetilfredshed

Autorisation i WorkRoles

Er du autoriseret konsulent i Belbins Teamrolle koncept, så kan du med fordel udbygge din viden med en autorisation i WorkRoles.

Målgruppe

Autorisationskurset WorkRoles, henvender sig til konsulenter, der er autoriserede brugere af Belbins teamrollekoncept, og som ønsker et supplement i forbindelse med facilitering af teams og arbejdsgruppers arbejdsproces.

Form

Kurset er af en dags varighed (kl. 9 – 17), og gennemføres som en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner og praktiske opgaver.