' . get_the_title() . '

TotalSDI værktøjet afdækker din motivationskilde og dit foretrukne værdisæt samt sætter fokus på hvordan adfærd og motivation spiller sammen. For at kunne  skabe og udvikle gode relationer, både privat og på arbejdspladsen, kræves at man anerkender at alle ikke motiveres ens.

Kurset lægger vægt på at man får en forståelse for egne og andres drivkræfter og reaktionsmønstre, samt giver værktøjer til hvordan man kan tilpasse sin kommunikation til modtageren og dermed skabe bedre kontakt. Samarbejdsrelationer kan også udvikle sig til konflikter. For at konflikten ikke skal ødelægge relationen er det vigtigt at man er i stand til at forebygge og/eller demontere konflikten inden den udvikler sig og bliver destruktiv. Kurset sætter fokus på deltagernes personlige konfliktmønstre, samt giver teknikker til hvordan man kan komme konstruktivt igennem en konflikt og genetablere den gode relation.

TotalSDI giver deltagerne et fælles sprog for, hvad  der er hensigten bag vores handlinger og skaber en forståelse for at vores opfattelse af situationen afhænger af vores værdisæt.

TotalSDI certificering sikrer, at deltagerne

  • Bliver fortolige med TotalSDI værktøjets konstruktion og anvendelsesmuligheder
  • Er i stand til at formidle og tolke TotalSDI analyseresultater på en effektiv og etisk måde
  • Får en forståelse for forskellen mellem motivation og adfærd
  • Får kendskab til en række kinestetiske øvelser, der understøtter dialog om deltagernes motiverende værdisystemer
  • Forstår hvordan vores reaktionsmønstre og motivation ændrer sig i konflikt
  • Er i stand til at formidle og bruge teknikker til at forebygge og demontere konflikter
  • Får større selvindsigt

Pris 16.500 kr. + moms

Certificeringen giver adgang til at anvende TotalSDI kortlægningsværktøjet samt værktøjene Oversigt over Personlige Styrker og Overdrevne Styrker efter certificeringskursets første del. Kurset gennemføres som eksternat på 2 sammenhængende dage i tidsrummet  fra kl. 9 – 16. efterfulgt af en praktisk opgave, hvor man afprøver analyseværktøjet i en konkret arbejdssituation.